Departamentul de Cercetare Biblică

Psalmul 1

PSALMUL 1

Cele două căi

1 Fericit omul care nu umblă

după sfatul celor nelegiuiţi,

nu zăboveşte pe calea păcătoşilor

şi nu se aşază în adunarea

celor care batjocoresc,

2 dar îşi [găseşte] plăcerea

în legea Domnului

şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,

care dă rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi în tot ceea ce face are succes.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi,

nu tot aşa;

ei sunt ca pleava

pe care o spulberă vântul.

5 De aceea nu se vor ridica

cei nelegiuiţi la judecată,

nici cei păcătoşi,

în adunarea celor drepţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire.

Psalmul 2

PSALMUL 2

Regele Mesia

1 Pentru ce se frământă neamurile

şi pentru ce cugetă popoarele

[lucruri] deşarte?

2 Regii pământului se răscoală

şi cei care conduc se înţeleg

împreună împotriva Domnului

şi împotriva Unsului său:

3 „Să rupem legăturile lor

şi să scăpăm de jugul lor!”.

4 Cel care locuieşte în ceruri surâde,

Domnul râde de ei.

5 Apoi, în mânia sa, le vorbeşte

şi, în furia sa, îi înspăimântă:

6 „Eu sunt acela care l-am uns

pe regele meu în Sión,

pe muntele meu cel sfânt!”.

7 Voi vesti hotărârea Domnului;

el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu,

eu astăzi te-am născut.

8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele

ca moştenire

şi marginile pământului,

în stăpânire!

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

şi le vei sfărâma

ca pe vasul olarului!”.

10 Acum, dar, regilor,

purtaţi-vă cu iscusinţă,

trageţi învăţătură,

judecători ai pământului!

11 Slujiţi-i Domnului cu frică,

bucuraţi-vă cu teamă!

12 Luaţi aminte,

ca nu cumva să se mânie

şi să pieriţi pe cale!

Căci mânia lui se aprinde degrabă.

Fericiţi toţi aceia

care îşi caută refugiu în el!

Psalmul 3

PSALMUL 3

Dumnezeu este ocrotitorul celui persecutat

1 Psalm. Al lui Davíd.

Pe când fugea din faţa lui Absalómfiul său.

2 Doamne,

cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei!

Mulţi se ridică împotriva mea!

3 Mulţi spun despre mine:

„Nu mai este scăpare pentru el

la Dumnezeu!”.              Sélah

4 Tu însă, Doamne, eşti scutul meu,

tu eşti gloria mea,

tu îmi înalţi capul.

5 Cu glasul meu strig către Domnul

şi el îmi răspunde din muntele său

cel sfânt.         Sélah

6 Mă culc şi adorm şi mă trezesc,

pentru că Domnul mă susţine.

7 Nu mă tem de mulţimile de popoare

care mă înconjoară din toate părţile.

8 Ridică-te, Doamne,

mântuieşte-mă, Dumnezeul meu;

pentru că tu ai lovit peste obraz

pe toţi duşmanii mei;

tu ai zdrobit dinţii celor nelegiuiţi.

9 A Domnului este mântuirea.

Binecuvântarea ta [Doamne]

este peste poporul tău.     Sélah

Psalmul 4

PSALMUL 4

Încrederea în Dumnezeu dă pace sufletului

1 Maestrului de cor.

Pentru instrumente cu coarde.

Psalm. Al lui Davíd.

2 Când strig [către tine], răspunde-mi,

Dumnezeul dreptăţii mele!

Din strâmtorare m-ai scos în larg:

ai milă de mine

şi ascultă-mi rugăciunea!

3 Fii ai oamenilor,

până când veţi dispreţui gloria mea?

[Până când] veţi iubi deşertăciunea

şi veţi căuta minciuna?               Sélah

4 Să ştiţi că Dumnezeu face minuni

pentru cel credincios:

când strig către el, Domnul mă aude.

5 Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi!

Meditaţi [acestea] în inimile voastre,

în aşternuturile voastre, şi fiţi liniştiţi!

6 Aduceţi jertfe de dreptate

şi încredeţi-vă în Domnul!

7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta ce este bine?”.

Fă să răsară peste noi, Doamne,

lumina feţei tale!              Sélah

8 Tu pui mai multă bucurie în inima mea

decât au ei atunci

când li se înmulţeşte grâul şi vinul.

9 Eu mă culc în pace şi adorm îndată,

căci numai tu, Doamne,

mă faci să locuiesc în siguranţă.

Psalmul 5

PSALMUL 5

Rugăciunea de dimineaţă pentru ajutor

1 Maestrului de cor. Pentru flaut. Psalm. Al lui Davíd.

2 Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă-mi suspinele!

3 Ia aminte la glasul strigătelor mele,

regele meu şi Dumnezeul meu,

4 pentru că mă rog către tine, Doamne!

Dimineaţa vei auzi glasul meu;

de dimineaţă voi sta înaintea ta şi voi aştepta,

5 căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă nelegiuirea,

cel rău nu-şi află adăpost în preajma ta;

6 cei orgolioşi nu pot sta înaintea ochilor tăi.

Tu îi urăşti pe toţi cei care săvârşesc fărădelegea

7 şi-i nimiceşti pe cei care spun minciună.

Domnul îi dispreţuieşte pe cel

care varsă sânge şi pe cel care înşală.

8 Dar eu, prin îndurarea ta cea mare,

voi intra în casa ta şi te voi adora cu teamă în templul tău cel sfânt.

9 Doamne, călăuzeşte-mă în dreptatea ta, înaintea duşmanilor mei!

Netezeşte calea ta înaintea mea!

10 Pentru că nu este [nimic] sigur în gura lor,

inima lor nu este decât paragină;

mormânt deschis este gâtul lor,

iar limbile lor sunt înşelătoare.

11 Judecă-i, Dumnezeule,

să cadă ei în uneltirile lor!

Alungă-i, pentru mulţimea nelegiuirilor lor,

pentru că s-au răzvrătit împotriva ta!

12 Să se bucure toţi cei care caută

refugiu în tine şi în veci să tresalte!

Căci tu îi ocroteşti şi toţi cei care iubesc numele tău se vor bucura în tine.

13 Tu îl binecuvântezi pe cel drept, Doamne,

ca un scut îl încoronezi cu bunăvoinţa ta.

Psalmul 6

PSALMUL 6

Rugăciunea în timp de încercare

1 Maestrului de cor. Pentru instrumente cu coarde. Pe harpa cu opt coarde. Psalm. Al lui Davíd.

2 Doamne, în mânia ta, nu mă mustra

şi, în furia ta, nu mă pedepsi!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, căci am ajuns fără putere;

vindecă-mă, Doamne, că-mi tremură oasele

4 şi sufletul mi-i tare zbuciumat!

Iar tu, Doamne, până când?…

5 Întoarce-te, Doamne, mântuieşte sufletul meu,

salvează-mă pentru milostivirea ta!

6 Pentru că nu este nimeni dintre

cei morţi care să-şi amintească de tine;

în locuinţa morţilor, cine te va preamări?

7 Sunt istovit de [atâta geamăt],

în fiecare noapte mă zvârcolesc în patul meu

şi cu lacrimile mele scald aşternutul meu.

8 Mi s-au împăienjenit ochii de indignare,

am îmbătrânit între toţi asupritorii mei.

9 Depărtaţi-vă de la mine toţi cei care săvârşiţi nelegiuire,

căci a auzit Domnul glasul plângerii mele!

10 A auzit Domnul cererea mea,

Domnul a primit rugăciunea mea.

11 Să se ruşineze şi să tremure toţi duşmanii mei;

să se retragă şi să se ruşineze îndată!

Psalmul 7

PSALMUL 7

Rugăciunea celui drept vorbit de rău

1 Lamentare. A lui Davíd. Pe care a cântat-o Domnului din cauza lui Cuş din Beniamín.

2 Doamne Dumnezeul meu, în tine mi-am căutat refugiu.

Mântuieşte-mă de toţi urmăritorii mei şi eliberează-mă,

3 ca nu cumva să-mi sfâşie viaţa ca leul,

să nu mă zdrobească fără ca cineva să mă salveze!

4 Doamne Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aceasta,

dacă este nedreptate în mâinile mele,

5 dacă am răspuns prietenului meu cu rău

şi fără motiv mi-am jefuit vrăjmaşul,

6 atunci duşmanul să-mi urmărească  viaţa şi să mă ajungă

şi să culce la pământ viaţa mea

şi cinstea mea în praf să o arunce!          Sélah

7 Ridică-te, Doamne, în mânia ta,

înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei

şi scoală-te, Dumnezeul meu, la judecata pe care ai rânduit-o!

8 Adunarea neamurilor să te înconjoare:

întoarce-te asupra ei din înălţime!

9 Domnul judecă popoarele;

judecă-mă, Doamne, după dreptatea

şi după neprihănirea care este în mine!

10 Pune capăt răutăţii celor nelegiuiţi şi întăreşte-l pe cel drept

tu, care cercetezi inimile şi rărunchii, Dumnezeule [prea]drept!

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu,

cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

12 Dumnezeu este un judecător drept,

care se poate indigna în fiecare zi.

13 Oare nu-şi ascute din nou sabia,

îşi întinde arcul şi ţinteşte?

14 Îşi pregăteşte armele morţii

şi îşi încinge săgeţile în foc!

15 Iată, cel rău a urzit fărădelegea,

a zămislit silnicia şi a dat naştere minciunii!

16 A săpat groapă şi a adâncit-o

şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.

17 Se întoarce răutatea lui asupra capului său

şi pe creştetul lui coboară violenţa.

18 Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui

şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

Psalmul 8

PSALMUL 8

Maiestatea lui Dumnezeu şi demnitatea omului

1 Maestrului de cor. Pe gittít. Psalm. Al lui Davíd.

2 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Strălucirea ta se înalţă mai presus de ceruri.

3 Din gura copiilor şi a pruncilor ţi-ai pregătit laudă împotriva vrăjmaşilor tăi,

ca să nimiceşti pe duşman şi pe răzbunător.

4 Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale,

luna şi stelele pe care le-ai stabilit,

5 [mă întreb]:

„Ce este omul, că te gândeşti la el,

sau fiul omului, că-l iei în seamă?”.

6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe

îngeri, l-ai încununat cu cinste şi măreţie.

7 L-ai făcut să stăpânească lucrările mâinilor tale,

toate le-ai pus la picioarele lui:

8 oile şi boii laolaltă,

precum şi animalele câmpului,

9 păsările cerului şi peştii mării,

[tot ce] străbate căile apelor.

10 Doamne Dumnezeul nostru,

cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Psalmul 9

PSALMUL 9 (9 A)

Dumnezeu, judecătorul cel drept, este refugiul celui asuprit

1 Maestrului de cor. După [cântecul] „A murit fiul”. Psalm. Al lui Davíd.

2 alef Te voi lăuda, Doamne, din toată inima,

voi vesti toate faptele tale minunate.

3 Mă voi bucura şi voi tresălta de veselie în tine,

voi cânta numele tău, [Dumnezeule] Preaînalt.

4 bet Duşmanii mei dau înapoi,

se poticnesc şi pier dinaintea feţei tale,

5 căci tu ai făcut judecata mea şi mi-ai făcut dreptate,

te-ai aşezat pe tron ca judecător al dreptăţii.

6 ghimel Ai mustrat neamurile,

l-ai distrus pe cel nelegiuit,

le-ai şters numele în veci, pentru totdeauna.

7 Au fost distruşi duşmanii, nimiciţi pe vecie,

le-ai dărâmat cetăţile,

a dispărut, odată cu ei, şi amintirea lor.

8 he Dar Domnul stăpâneşte în veci,

şi-a aşezat tronul pentru judecată;

9 el va judeca lumea cu dreptate,

fără părtinire va pronunţa sentinţa pentru popoare.

10 waw Domnul este refugiul celui asuprit,

refugiu în vreme de strâmtorare.

11 Cei care cunosc numele tău se încred în tine,

căci tu nu-i părăseşti pe cei care te caută pe tine, Doamne.

12 zain Cântaţi Domnului care locuieşte în Sión,

faceţi cunoscute printre popoare faptele sale!

13 Căci el, care răzbună sângele vărsat,

îşi aduce aminte de cei umiliţi, nu uită strigătul lor.

14 het Ai milă de mine, Doamne,

priveşte la umilirea [pe care mi-au făcut-o] cei care mă urăsc;

tu mă ridici de la porţile morţii

15 ca să vestesc toate laudele tale la porţile fiicei Siónului,

să tresalt de bucurie pentru mântuirea ta.

16 tet Neamurile [păgâne] cad în groapa pe care au făcut-o

şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.

17 Domnul s-a făcut cunoscut, a făcut judecata:

nelegiuitul a căzut în capcana pe care a făcut-o cu mâinile sale.

În surdină

                     Sélah

18 iod Să se întoarcă păcătoşii în locuinţa morţilor,

toate neamurile [păgâne], cei care uită de Dumnezeu!

19 Dar cel sărman nu rămâne în uitare la nesfârşit,

nădejdea celor umili nu va pieri pentru totdeauna.

20 Ridică-te, Doamne, să nu se trufească omul;

să fie judecate neamurile înaintea feţei tale!

21 Aşterne, Doamne, frică peste ei,

să ştie neamurile că nu sunt decât oameni!               Sélah

Psalmul 10

PSALMUL 10 (9 B)

1 (22) lamed Pentru ce, Doamne, stai departe,

de ce te ascunzi la vreme de strâmtorare?

2 (23) Cel nelegiuit, în mândria lui, îl asupreşte pe cel sărman,

care cade în cursele pe care acesta i le întinde.

3 (24) mem Căci nelegiuitul se laudă în dorinţa sufletului său,

iar cel lacom [de câştig] se consideră binecuvântat de Domnul.

4 (25) nun Cel nelegiuit îl dispreţuieşte cu aroganţă pe Domnul:

„Nu va căuta [Dumnezeu]; nu este Dumnezeu!”.

[Acestea sunt] toate gândurile lui.

5 (26) La fiecare pas îi merge bine întotdeauna,

judecăţile tale sunt prea înalte înaintea lui;

îi dispreţuieşte pe toţi asupritorii săi.

6 (27) El spune în inima sa:

„Nu mă clatin, din generaţie în generaţie

nu mi se va întâmpla niciun rău!”.

7 (28) peh Gura lui e plină de blesteme, de înşelăciune şi asuprire;

sub limba lui este silnicie şi nedreptate.

8 (29) Stă la pândă după tufişuri,

ayn ca să-l ucidă, din ascunzători, pe cel nevinovat;

Ochii lui îl iscodesc pe cel nenorocit.

9 (30) Stă la pândă în ascunzătoare ca un leu în vizuină,

stă la pândă ca să-l prindă pe cel sărman.

Îl prinde pe cel sărman şi îl trage în laţul său.

10 (31) [Cel rău] se năpusteşte, stă la pândă

şi cei nenorociţi cad în puterea braţului său.

11 (32) El spune în inima lui:

„Dumnezeu uită, îşi întoarce faţa şi nu vede niciodată”.

12 (33) qof Scoală-te, Doamne Dumnezeule,

ridică-ţi mâna şi nu uita de cei sărmani!

13 (34) De ce să-l dispreţuiască cel nelegiuit pe Dumnezeu,

spunând în inima lui: „Nu va cere socoteală”?

14 (35) reş Dar tu vezi, tu iei în seamă truda şi indignarea şi le iei în mâinile tale.

În tine se abandonează cel nenorocit; tu îl ajuţi pe cel orfan.

15 (36) sin Zdrobeşte braţul celui nelegiuit şi caută la nelegiuirea celui rău,

[pedepseşte-i răutatea], ca să nu mai fie găsit!

16 (37) Domnul este rege în veac şi în veacul veacului;

vor pieri neamurile de pe pământul lui.

17 (38) tau Doamne, tu ai ascultat dorinţa celor săraci,

le întăreşti inima; urechea ta este atentă [la ei]

18 (39) ca să faci judecată pentru cel orfan şi pentru cel asuprit

şi să nu-i mai înspăimânte omul [făcut] din ţărână.