Capitolul 8

IV. PROCLAMAREA SOLEMNĂ A LEGII

Ésdra citeşte legea

1 Tot poporul s-a adunat ca un singur om în piaţa care era înaintea Porţii Apelor şi i-au zis lui Ésdra, secretarul, să aducă el Cartea Legii lui Moise pe care Domnul a poruncit-o Israélului. 2 Preotul Ésdra a adus legea înaintea adunării [alcătuită] din bărbaţi şi femei şi din toţi cei care puteau s-o înţeleagă ca s-o asculte. Era ziua întâi a lunii a şaptea. 3 [Ésdra] a citit din ea de când s-a luminat până la amiază în piaţa care este înaintea Porţii Apelor, în faţa bărbaţilor, a femeilor şi a celor care puteau să înţeleagă. Urechile întregului popor erau [îndreptate] spre Cartea Legii.

4 Ésdra, scribul, stătea pe o platformă de lemn pe care o făcuseră pentru [această] ocazie. Lângă el, la dreapta, stăteau Matitía, Şemá, Anáia, Uría, Hilchía şi Maaséia, iar la stânga, Pedáia, Mişaél, Malchía, Haşúm, Haşbadána, Zaharía şi Meşulám. 5 Ésdra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci era mai sus decât tot poporul. Când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat în picioare. 6 Ésdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, iar tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!”. Apoi s-au plecat cu faţa la pământ şi s-au prosternat înaintea Domnului. 7 Iósue, Baní, Şerebía, Iamín, Acúb, Şabtái, Hodía, Maaséia, Chelitá, Azaría, Iozabád, Hanán, Peláia şi levíţii explicau poporului legea, iar poporul stătea în picioare. 8 Ei citeau fragmente din Cartea Legii lui Dumnezeu, le dădeau sensul şi explicau ceea ce citeau.

9 Guvernatorul Nehemía, preotul şi scribul Ésdra şi levíţii care explicau poporului au zis întregului popor: „Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru; nu jeliţi şi nu plângeţi!” – căci tot poporul plângea în timp ce asculta cuvintele legii. 10 Ei le-au zis: „Mergeţi şi mâncaţi mâncăruri grase şi beţi vinuri dulci; trimiteţi porţii celor care nu şi-au pregătit [nimic] pentru că este sfântă ziua [aceasta] pentru Domnul nostru. Nu fiţi trişti, pentru că bucuria Domnului este forţa voastră!”. 11 Leviţii încercau să liniştească poporul, zicând: „Tăceţi, căci este o zi sfântă! Nu fiţi trişti!”. 12 Tot poporul a mers să mănânce şi să bea şi să trimită porţii. Au făcut veselie mare pentru că au înţeles cuvintele care li se făcuseră cunoscute.

13 A doua zi, capii părinteşti ai întregului popor, preoţii şi levíţii s-au adunat la Ésdra, scribul, ca să le facă înţelese cuvintele legii.

Sărbătoarea Corturilor

14 Au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise ca fiii lui Israél să locuiască în corturi în timpul sărbătorii din luna a şaptea. 15 Să se facă auzit şi să se răspândească veste în toate cetăţile lor şi în Ierusalím, zicând: „Ieşiţi pe munte şi aduceţi ramuri de măslin, ramuri de pin, ramuri de mirt, ramuri de palmier şi ramuri înfrunzite, ca să fie făcute corturi, după cum este scris!”. 16 Poporul a ieşit şi a adus. Şi-au făcut corturi, fiecare pe terasa şi în curţile lui, în curţile casei lui Dumnezeu, în piaţa Porţii Apelor şi în piaţa Porţii Efraím. 17 Toată adunarea celor ce se întorseseră din captivitate a făcut corturi şi au locuit în corturi. Fiii lui Israél nu mai făcuseră astfel din zilele lui Iósue, fiul lui Nun, până în ziua aceea. Şi a fost foarte mare bucurie.

18 Au citit din Cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din prima zi până în ultima zi. Au celebrat sărbătoarea timp de şapte zile, iar în ziua a opta a fost o adunare, după regulă.