Departamentul de Cercetare Biblică

Obiective
 • crearea (prin traducere sau prin publicarea specifică) materialelor auxiliare pentru înțelegerea mai adâncă a Scripturii:
  • comentarii biblice
  • concordanțe
  • materiale audio-video pentru diferite inițiative fie științifice sau/și pastorale
 • revizuirea permanentă a textelor Bibliei în conformitate cu evoluția limbii;
 • înființarea unei școli biblice (Verbum Domini), după exemplul altor dieceze din Europa, care să abordeze tematica formării la credință din perspectivă biblică a clerului și a credincioșilor;
 • realizarea unei Biblii interliniare;
 • realizarea unei traduceri liturgice a Bibliei catolice românești;
 • realizarea unei traduceri interconfesionale a Bibliei românești;
 • organizarea regulată de dezbateri, simpozioane, întâlniri de cultură biblică, congrese, zile de studiu diecezane sau interdiecezane, naționale sau internaționale, în care să fie cunoscut și meditat Cuvântul lui Dumnezeu;