Capitolul 10

Exemple din Vechiul Testament

1 Nu vreau, fraţilor, ca voi să rămâneţi în ignoranţă: părinţii noştri au fost cu toţii sub nor şi toţi au trecut prin mare 2 şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare. 3 Toţi au mâncat aceeaşi hrană spirituală 4 şi toţi au băut aceeaşi băutură spirituală pentru că ei beau din stânca spirituală care îi urma, iar stânca era Cristos. 5 Totuşi, cei mai mulţi dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. 6 De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, aşa cum au dorit ei. 7 Nici să nu fiţi idolatri aşa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris: „S-a aşezat poporul să mănânce şi să bea şi s-au sculat la joc”! 8 Nici să nu ne dedăm la desfrânare cum s-au dedat la desfrânare unii dintre ei şi au căzut într-o singură zi douăzeci şi trei de mii! 9 Nici să nu-l ispitim pe Cristos, aşa cum l-au ispitit unii dintre ei şi au pierit de şerpi! 10 Nici să nu murmuraţi aşa cum au murmurat unii dintre ei şi au fost nimiciţi de [îngerul] nimicitor!

11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu şi au fost scrise ca avertizare pentru noi, cei la care a ajuns sfârşitul veacurilor, 12 aşa încât cel care crede că se ţine pe picioare să vadă să nu cadă. 13 Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depăşească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi, însă odată cu ispita vă va da şi o ieşire ca să o puteţi îndura.

Euharistia în comparaţie cu banchetele sacrificiale păgâne

14 Tocmai de aceea, iubiţii mei, fugiţi de idolatrie! 15 Vă vorbesc ca unor [oameni] înţelepţi: judecaţi voi înşivă ceea ce vă spun! 16 Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos? 17 Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine. 18 Priviţi Israélul după trup! Cei care mănâncă din jertfe nu sunt ei oare părtaşi ai altarului? 19 Aşadar, ce zic? Oare ceea ce este jertfit idolului înseamnă ceva? Sau idolul este ceva? 20 Dar ceea ce jertfesc ei jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca voi să fiţi părtaşi cu demonii. 21 Nu puteţi să beţi şi potirul Domnului, şi potirul demonilor; nu puteţi să luaţi parte şi la masa Domnului şi la masa demonilor. 22 Sau vrem să-l provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el?

23 Toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt permise, dar nu toate edifică. 24 Nimeni să nu-şi caute propriile interese, ci ale altuia! 25 Mâncaţi tot ce se vinde în piaţă fără să puneţi întrebări pentru conştiinţă, 26 căci „al Domnului este pământul şi plinătatea lui”. 27 Dacă cineva dintre necredincioşi vă cheamă la masă şi vreţi să mergeţi, mâncaţi tot ceea ce vă pune înainte, fără să puneţi nicio întrebare pentru conştiinţă! 28 Însă, dacă vă spune cineva: „Aceasta a fost jertfită idolilor”, să nu mâncaţi, din cauza celui ce v-a avertizat şi din cauza conştiinţei! 29 Vorbesc aici nu de conştiinţa voastră, ci de a celuilalt; căci de ce libertatea mea să fie judecată de conştiinţa altcuiva? 30 Dacă iau parte [la masă] cu bucurie, de ce să fiu dojenit pentru lucrul pentru care eu aduc mulţumire? 31 Aşadar, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, toate să le faceţi spre gloria lui Dumnezeu! 32 Să fiţi fără vină [înaintea] iudeilor, a grecilor şi a Bisericii lui Dumnezeu, 33 după cum mă străduiesc şi eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulţi ca să se mântuiască!