Capitolul 11

1 Fiţi imitatorii mei aşa cum eu sunt al lui Cristos!

COMPORTAMENTUL ÎN CULTUL PUBLIC

Femeia şi bărbatul înaintea Domnului

2 Vă laud că toţi vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi tradiţiile aşa cum vi le-am transmis. 3 Vreau să ştiţi: Cristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul şi capul lui Cristos este Dumnezeu. 4 Oricare bărbat care se roagă sau profeţeşte având capul acoperit îşi face de ruşine capul. 5 Însă orice femeie care se roagă sau profeţeşte cu capul neacoperit îşi face de ruşine capul, pentru că este acelaşi lucru ca şi cum ar fi rasă. 6 Dacă o femeie nu se acoperă, să-şi taie părul! Dar dacă este o ruşine pentru o femeie să-şi taie părul sau să se radă, atunci să se acopere!

7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că este chipul şi gloria lui Dumnezeu, pe când femeia este gloria bărbatului. 8 Căci nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. 9 Şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10 De aceea, femeia este datoare să aibă un semn de supunere pentru îngeri. 11 Totuşi, nici femeia fără bărbat şi nici bărbatul fără femeie în Domnul. 12 Căci aşa cum femeia este din bărbat, tot la fel şi bărbatul există prin femeie şi toate sunt de la Dumnezeu. 13 Judecaţi voi înşivă: se cuvine oare ca femeia să se roage, înaintea lui Dumnezeu, descoperită? 14 Nu vă învaţă firea că este o necinste ca bărbatul să poarte părul lung, 15 în timp ce este o glorie ca femeia să aibă părul lung? Căci părul lung îi este dat ca un văl. 16 Dacă cuiva i se pare că este certăreţ, nici noi nu avem alt obicei şi nici Bisericile lui Dumnezeu.

Abuzuri la masa Domnului

17 Învăţându-vă aceasta, nu vă laud, căci vă adunaţi nu spre binele, ci spre dauna voastră. 18 În primul rând, aud că atunci când vă adunaţi, între voi sunt dezbinări; şi în parte o cred. 19 De fapt, trebuie să fie şi grupări între voi ca să iasă la lumină cei apreciaţi dintre voi. 20 Aşadar, când vă adunaţi la un loc, n-o faceţi ca să mâncaţi Cina Domnului, 21 căci fiecare se grăbeşte să-şi ia propria cină ca s-o mănânce şi unul rămâne flămând, pe când altul se îmbată. 22 Oare nu aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi, sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să-i faceţi de ruşine pe cei care nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.

Instituirea Euharistiei

(Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)

23 Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea 24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis: „Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea!”. 25 De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: „Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceţi aceasta, ori de câte ori beţi, în amintirea mea!”. 26 Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului până când va veni.

Recomandări pentru participarea la masa euharistică

27 Astfel, cine mănâncă pâinea şi bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. 28 De aceea, omul să se cerceteze şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din potir. 29 Căci cine mănâncă şi bea nesocotind trupul, îşi mănâncă şi îşi bea propria condamnare. 30 De aceea sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. 31 Dacă ne-am judeca pe noi înşine, nu am mai fi judecaţi. 32 Dar fiind judecaţi de Domnul, suntem corectaţi, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea.

33 Aşadar, fraţii mei, când vă adunaţi ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii! 34 Dacă îi este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre condamnare! Celelalte le voi hotărî când voi veni.