Capitolul 16

IV. CONCLUZIE

Colecta pentru Ierusalím

1 Cât despre colectele pentru sfinţi, voi să faceţi aşa cum am hotărât pentru Bisericile din Galáţia: 2 în prima [zi] a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte, la el acasă, păstrând ceea ce i se pare bun, ca să nu aibă loc colectele atunci când voi veni. 3 Iar când voi veni, îi voi trimite cu scrisori pe cei pe care îi stimaţi ca să ducă darul vostru la Ierusalím 4 şi dacă este cazul să merg şi eu, vor merge cu mine.

Planurile lui Paul

5 Voi merge la voi, după ce voi trece prin Macedónia, căci prin Macedónia voi trece. 6 Voi rămâne la voi sau chiar voi ierna [acolo], pentru ca voi să mă însoţiţi acolo unde voi merge. 7 Căci de data aceasta vreau să vă văd nu doar în treacăt, căci sper să rămân la voi un timp, dacă Domnul îmi va permite. 8 Voi rămâne totuşi la Éfes până la Rusalii. 9 Căci mi s-a deschis o poartă largă şi favorabilă pentru activitate, dar sunt şi mulţi care se împotrivesc.

10 Dacă vine Timotéi, vedeţi să stea la voi fără teamă, căci el munceşte ca şi mine la lucrarea Domnului! 11 Nu cumva să-l dispreţuiască cineva! Însoţiţi-l în pace ca să vină la mine pentru că îl aştept împreună cu fraţii!

12 Cât despre fratele Apólo, l-am rugat mult să vină la voi împreună cu fraţii, dar nu a vrut nicidecum să vină acum. Va veni când va găsi un moment prielnic.

Îndemnuri şi salutul final

13 Vegheaţi, rămâneţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă şi întăriţi-vă! 14 Toate să fie făcute în iubire!

15 Vă îndemn, fraţilor – voi cunoaşteţi casa lui Stéfanas; ei sunt primul rod al Aháiei şi s-au dedicat slujirii sfinţilor – 16 să vă supuneţi şi voi unora ca aceştia şi oricui colaborează şi trudeşte cu ei. 17 Mă bucur de venirea lui Stéfanas, a lui Fortunátus şi a lui Aháicus pentru că ei au suplinit lipsa voastră. 18 Într-adevăr, ei au liniştit duhul meu şi al vostru. Aşadar, purtaţi recunoştinţă unora ca aceştia!

19 Vă salută Bisericile din Asia. Vă salută mult, în Domnul, Ácvila şi Príscila, împreună cu comunitatea din casa lor. 20 Vă salută toţi fraţii. Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă!

21 Salutul este scris cu mâna mea, Paul.

22 Dacă cineva nu-l iubeşte pe Domnul, să fie blestemat! Marána thá!

23 Harul Domnului Isus să fie cu voi!

24 Iubirea mea este cu voi toţi în Cristos Isus!