Capitolul 13

Transferul arcei de la Chiríat-Iearím

1 Davíd a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi conducătorii. 2 Davíd a zis întregii adunări a lui Israél: „Dacă este bun pentru voi şi dacă este de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem să-i anunţăm pe fraţii noştri rămaşi în toate ţinuturile lui Israél, la preoţii şi la levíţii care sunt în cetăţi şi în împrejurimile lor să se adune la noi 3 şi să aducem la noi arca Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de ea în timpul lui Saul!”.

4 Toată adunarea a hotărât să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun în ochii întregului popor. 5 Davíd a adunat tot Israélul de la Şihór, în Egipt, până la intrarea în Hamát, ca să aducă arca lui Dumnezeu din Chiríat-Iearím. 6 Davíd şi tot Israélul a mers la Baalá, la Chiríat-Iearím, care este al lui Iúda, ca să aducă de acolo arca lui Dumnezeu, Domnul care stă peste heruvimi, unde este invocat numele [lui Dumnezeu]. 7 Au pus arca lui Dumnezeu într-un car nou [pe care l-au luat] din casa lui Abínadab, iar Uzá şi Ahió conduceau carul. 8 Davíd şi tot Israélul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cu cântece, cu harpe, alăute, timpane, cimbale şi trâmbiţe. 9 Când au ajuns la aria lui Chidón, Uzá şi-a întins mâna să ţină arca, pentru că boii s-au poticnit. 10 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uzá şi l-a lovit, pentru că îşi întinsese mâna spre arcă. [Uzá] a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. 11 Davíd s-a mâniat pentru că Domnul l-a lovit pe Uzá şi a numit locul acela Péreţ-Uzá până în ziua de azi.

12 Davíd s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea şi a zis: ,,Cum să aduc la mine arca lui Dumnezeu?”. 13 Davíd n-a adus arca la el, în cetatea lui Davíd, ci a dus-o în casa lui Óbed-Edóm din Gat. 14 Arca lui Dumnezeu a rămas trei luni în familia lui Óbed-Edóm, în casa lui. Domnul a binecuvântat casa lui Óbed-Edóm şi tot ce era al lui.