Capitolul 18

Războaiele lui Davíd

1 După aceea, Davíd i-a lovit pe filisténi şi i-a umilit; a luat [cetatea] Gat şi suburbiile ei din mâna filisténilor. 2 L-a bătut pe Moáb şi cei din Moáb i-au fost supuşi lui Davíd, plătind tribut.

3 Davíd l-a bătut pe Hadadézer, regele din Ţobá, la Hamát pe când mergea să-şi stabilească stăpânirea peste râul Eufrát. 4 Davíd a capturat o mie de care, şapte mii de călăreţi şi douăzeci de mii de pedestraşi; a tăiat tendoanele [cailor] de la toate carele şi a păstrat dintre ei [cai pentru] o sută de care. 5 Arámeii din Damásc au venit în ajutorul lui Hadadézer, regele din Ţobá, dar Davíd a bătut douăzeci şi două de mii de araméi. 6 Davíd a pus [gărzi] în Arám din Damásc. Arám a devenit supus al lui Davíd, plătind tribut. Domnul îl elibera pe Davíd oriunde mergea. 7 Davíd a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadézer şi le-a adus la Ierusalím. 8 Din Tibhát şi din Cun, cetăţi ale lui Hadadézer, Davíd a luat foarte mult bronz. Din el, Solomón a făcut marea de bronz, coloanele şi instrumente din bronz. 9 Tóhu, regele din Hamát, a auzit că Davíd bătuse toată armata lui Hadadézer, regele din Ţobá. 10 L-a trimis pe Hadorám, fiul său, la regele Davíd să-l salute şi să-l binecuvânteze pentru că a luptat împotriva lui Hadadézer şi l-a bătut; de fapt, Tóhu era în luptă cu Hadadézer şi avea cu el tot felul de obiecte de aur, de argint şi de bronz. 11 Şi pe acestea regele Davíd le-a consacrat Domnului împreună cu argintul şi aurul pe care le-a luat de la toate popoarele: de la Edóm, de la Moáb, de la fiii lui Amón, de la filisténi şi de la Amaléc.

12 Abişái, fiul Ţerúiei, l-a lovit pe Edóm în Valea Sării: optsprezece mii de [oameni]. 13 A pus în Edóm gărzi şi toţi cei din Edóm au fost supuşii lui Davíd. Domnul îl elibera pe Davíd oriunde mergea.

Administraţia regatului

14 Davíd a domnit peste tot Israélul şi făcea judecată şi dreptate la tot poporul său.

15 Ióab, fiul Ţerúiei, era [responsabil] peste armată, iar Iosafát, fiul lui Ahilúd, era cronicar; 16 Sadóc, fiul lui Ahitúb, şi Abimélec, fiul lui Abiatár, erau preoţi; Şavşá era secretar; 17 Benáia, fiul lui Iehoiáda, era [căpetenie] peste cheretei şi peste peletei. Fiii lui Davíd erau cei dintâi lângă rege.