Capitolul 24

Clasele de preoţi

1 Fiii lui Áaron aveau grupele lor. Fiii lui Áaron erau: Nadáb, Abíhu, Eleazár şi Itamár. 2 Nadáb şi Abíhu au murit înaintea tatălui lor fără să aibă fii. Şi au fost preoţi Eleazár şi Itamár. 3 Davíd, Sadóc, dintre fiii lui Eleazár, şi Ahimélec, dintre fiii lui Itamár, i-au împărţit pe grupe după slujirea lor. 4 Printre fiii lui Eleazár s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamár şi i-au împărţit: [astfel], fiii lui Eleazár aveau şaisprezece capi ai casei lor părinteşti, iar fiii lui Itamár aveau opt capi ai casei lor părinteşti. 5 I-au împărţit prin sorţi pe unii ca şi pe ceilalţi, căci căpeteniile sanctuarului şi căpeteniile lui Dumnezeu erau dintre fiii lui Eleazár şi dintre fiii lui Itamár. 6 Şemáia, fiul lui Netaneél, secretarul, dintre levíţi, i-a scris înaintea regelui şi a căpeteniilor, Sadóc, preotul, Ahimélec, fiul lui Abiatár, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi levíţilor. O casă părintească a fost luată din Eleazár şi una din Itamár.

7 Prima dată a ieşit la sorţi pentru Iehoiaríb; a doua, pentru Iedáia; 8 a treia, pentru Harím; a patra, pentru Şeorím; 9 a cincea, pentru Malchía; a şasea, pentru Miamín; 10 a şaptea, pentru Hacóţ; a opta, pentru Abía; 11 a noua, pentru Iósue; a zecea, pentru Şecanía; 12 a unsprezecea, pentru Eliaşíb; a douăsprezecea, pentru Iachím; 13 a treisprezecea, pentru Hupá; a paisprezecea, pentru Ieşebéab; 14 a cincisprezecea, pentru Bilgá; a şaisprezecea, pentru Imér; 15 a şaptesprezecea, pentru Hezír; a optsprezecea, pentru Hapiţéţ; 16 a nouăsprezecea, pentru Petahía; a douăzecea, pentru Ezechiél; 17 a douăzeci şi una, pentru Iachín; a douăzeci şi doua, pentru Gamúl; 18 a douăzeci şi treia, pentru Deláia; a douăzeci şi patra, pentru Maazía.

19 Acestea sunt grupele slujirii lor, ca să vină în casa Domnului, după regula lor, prin Áaron, tatăl lor, după cum a poruncit Domnul Dumnezeul lui Israél.

20 Pentru ceilalţi fii ai lui Lévi, dintre fiii lui Amrám, Şubaél; dintre fiii lui Şubaél, Iehdía; 21 pentru Rehabía, dintre fiii lui Rehabía, Işía, căpetenia. 22 Pentru cei din Iţehár, Şelomót; pentru fiii lui Şelomót, Iáhat. 23 Fiii lui [Hebrón]: Iería, [primul]; Amária, al doilea; Iahaziél, al treilea; Iecameám, al patrulea. 24 Fiul lui Uziél: Micá; pentru fiii lui Micá: Şamír; 25 fratele lui Micá: Işía; pentru fiii lui Işía: Zaharía. 26 Fiii lui Merári: Mahlí şi Muşí şi Iaazía, fiul său. 27 Fiii lui Merári, pentru Iaazía: Şohám, Zacúr şi Íbri. 28 Pentru Mahlí: Eleazár, care n-a avut fii; 29 pentru Chiş, fiii lui Chiş: Ierahmeél. 30 Fiii lui Muşí: Mahlí, Éder şi Ierimót.

Aceştia sunt fiii levíţilor, după casele lor părinteşti. 31 Au aruncat şi ei sorţii ca şi fraţii lor, fiii lui Áaron, înaintea lui Davíd, regele, a lui Sadóc şi a lui Ahimélec şi a căpeteniilor părinteşti ale preoţilor şi levíţilor: capul părintesc ca şi fratele său cel mai mic.