Capitolul 27

Organizarea civilă şi militară

1 Fiii lui Israél, după numărul lor, capii părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute şi scribii lor slujeau regelui în toate lucrurile grupelor lor care intrau şi ieşeau lună de lună în toate lunile anului; fiecare grupă avea douăzeci şi patru de mii [de oameni].

2 Peste prima grupă, pentru luna întâi, era Iaşobeám, fiul lui Zabdiél. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 3 El era dintre fiii lui Péreţ şi era capul tuturor căpeteniilor armatei pentru luna întâi. 4 Peste grupa din luna a doua era Dodói din Ahóh. În grupa lui era şi Miclót, conducătorul. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 5 A treia căpetenie a armatei, pentru luna a treia, era Benáia, fiul lui Iehoaida, preotul-cap. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 6 Benáia era un viteaz dintre Cei Treizeci şi peste Cei Treizeci. În grupa lui era Amizabad, fiul său.

7 Al patrulea, pentru luna a patra, era Asaél, fratele lui Ióab. După el era Zebadía, fiul său. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni].

8 Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehút din Izráh. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 9 Al şaselea, pentru luna a şasea, era Irá, fiul lui Ichéş din Técoa. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 10 Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Héleţ din Pelón, dintre fiii lui Efraím. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 11 Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecái din Huşá, dintre cei ai lui Zérah. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 12 Al nouălea, pentru luna a noua, era Abíezer din Anatót, dintre cei ai lui Beniamín. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 13 Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharái din Netófa, dintre cei ai lui Zérah. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 14 Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benáia din Piratón, dintre fiii lui Efraím. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni]. 15 Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldái din Netófa, dintre cei ai lui Otniél. În grupa lui erau douăzeci şi patru de mii [de oameni].

Căpeteniile triburilor

16 Peste triburile lui Israél erau: pentru cei din Rubén era conducător Eliezér, fiul lui Zicrí; pentru cei din Simeón era Şefatía, fiul lui Maáca; 17 pentru cei din Lévi era Haşabía, fiul lui Chemuél; pentru cei din Áaron era Sadóc; 18 pentru cei din Iúda era Elíhu, dintre fraţii lui Davíd; pentru cei din Isahár era Omrí, fiul lui Mihaél; 19 pentru cei din Zabulón era Işmáia, fiul lui Obadía; pentru cei din Neftáli era Ierimót, fiul lui Azriél; 20 pentru cei din Efraím era Oséa, fiul lui Azazía; pentru jumătatea tribului lui Manáse era Ioél, fiul lui Pedáia; 21 pentru jumătatea tribului lui Manáse din Galaád era Ído, fiul lui Zaharía; pentru cei din Beniamín era Iaasiél, fiul lui Abnér; 22 pentru cei din Dan era Azareél, fiul lui Ierohám. Acestea sunt căpeteniile triburilor lui Israél.

23 Davíd nu i-a pus la numărătoare pe cei de la douăzeci de ani în jos, căci Domnul a spus că va înmulţi Israélul ca stelele cerului. 24 Ióab, fiul Ţerúiei, a început numărătoarea, dar nu a terminat-o; de aceea mânia [Domnului] a fost peste Israél. Numărul nu a fost trecut în Crónicile Regelui Davíd.

Supraveghetorii curţii

25 Peste vistieriile regelui era [responsabil] Azmávet, fiul lui Adiél; peste vistieriile din câmpie, din cetăţi, din sate şi din turnuri era Ionatán, fiul lui Uzía; 26 peste lucrătorii din câmpie [puşi] să muncească pământul era Ezri, fiul lui Chelúb; 27 peste vii era Şiméi din Ráma; peste pivniţele de vin din vii era Zabdí din Şefám; 28 peste măslinii şi sicomorii din Şefeláh era Báal-Hanán din Ghéder; peste rezervele de untdelemn era Ióaş; 29 peste cirezile care păşteau în Şarón era Şitrái din Şarón, iar peste cirezile care erau în văi era Şafát, fiul lui Adlái; 30 peste cămile era Obíl, ismaelítul, iar peste măgăriţe era Iehdía din Meronót; 31 peste turme era Iazíz din Hagár. Toţi aceştia erau căpetenii peste bunurile pe care le avea regele Davíd.

32 Ionatán, unchiul lui Davíd, era sfetnic, om înţelept şi scrib; Iehiél, fiul lui Hacmóni, era cu fiii regelui; 33 Ahitófel era sfetnicul regelui, iar Huşái din Arhoh era prietenul regelui; 34 după Ahitófel au fost Iehoiáda, fiul lui Benáia, şi Abiatár; căpetenia armatei regelui era Ióab.