Capitolul 9

SAUL, PREDECESORUL LUI DAVÍD

Originile lui Saul

1 Tot Israélul a fost înscris după genealogiile lor şi iată-i scrişi în Cartea Regilor lui Israél! Iúda a fost deportat în Babilón din cauza infidelităţii sale. 2 Primii care au locuit în proprietăţile lor, în cetăţile lui Israél, au fot preoţii, levíţii şi cei dăruiţi. 3 La Ierusalím locuiau dintre fiii lui Iúda, ai lui Beniamín, ai lui Efraím şi ai lui Manáse:

4 Utai, fiul lui Amihúd, fiul lui Omrí, fiul lui Imrí, fiul lui Baní, dintre fiii lui Péreţ, fiul lui Iúda; 5 dintre cei din Şílo: Asaía, întâiul născut, şi fiii săi; 6 dintre fiii lui Zérah: Ieuél şi fraţii săi, şase sute nouăzeci;

7 dintre fiii lui Beniamín: Salú, fiul lui Meşulám, fiul lui Hodavía, fiul lui Asenuá; 8 Ibnéia, fiul lui Ierohám; Elá, fiul lui Uzí, fiul lui Micrí; Meşulám, fiul lui Şefatía, fiul lui Reuél, fiul lui Ibnía, 9 şi fraţii lor, după descendenţele lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi aceştia erau capi de familie în casele părinţilor lor.

Preoţii din Ierusalím

10 Din preoţi: Iedaéia, Iehoiaríb, Iachín, 11 Azaría, fiul lui Hilchía, fiul lui Meşulám, fiul lui Sadóc, fiul lui Meraiót, fiul lui Ahitúb, conducătorul templului lui Dumnezeu; 12 Adáia, fiul lui Ierohám, fiul lui Paşhúr, fiul lui Malchía; Maesái, fiul lui Adiél, fiul lui Iahzéra, fiul lui Meşulám, fiul lui Meşilémit, fiul lui Imér, 13 şi fraţii lor, capi ai casei lor părinteşti: o mie şapte sute şaizeci de oameni destoinici care făceau slujirea în templul lui Dumnezeu.

Leviţii

14 Dintre levíţi: Şemáia, fiul lui Haşúb, fiul lui Azricám, fiul lui Haşabía, dintre fiii lui Merári; 15 Bacbacár, Héreş, Galál, Matanía, fiul lui Micá, fiul lui Zicrí, fiul lui Asáf; 16 Obadía, fiul lui Şemáia, fiul lui Galál, fiul lui Iedutún; Berechía, fiul lui Asá, fiul lui Elcaná, care locuia în satele din Netófa.

17 Şi uşierii: Şalúm, Acúb, Talmón, Ahimán şi fraţii lor. Şalúm era căpetenia lor. 18 Până acum sunt la uşa regelui, la răsărit. Aceştia sunt uşierii taberei fiilor lui Lévi. 19 Şalúm, fiul lui Córe, fiul lui Ebiasáf, fiul lui Coráh, şi fraţii săi din casa tatălui său, adică cei ai lui Córe, erau în slujirea păzirii pragurilor cortului; părinţii lor erau peste tabăra Domnului păzitori ai intrării. 20 Pinhás, fiul lui Eleazár, fusese odinioară căpetenia lor şi Domnul era cu el. 21 Zaharía, fiul lui Meşelemía, era păzitorul intrării la cortul întâlnirii. 22 Toţi fuseseră aleşi pentru a fi păzitori la praguri: două sute doisprezece. Ei au fost înscrişi după genealogie, după satele lor. Davíd şi Samuél, văzătorul, i-au stabilit după fidelitatea lor. 23 Ei şi fiii lor păzeau uşile templului Domnului; erau păzitori ai încăperii cortului. 24 Erau uşieri la cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi. 25 Fraţii lor, care locuiau în satele lor, veneau la ei pentru şapte zile, din când în când. 26 Căci datorită fidelităţii lor, aceşti patru uşieri destoinici erau levíţi. Erau [responsabili] peste depozitele şi vistieriile din templul lui Dumnezeu. 27 Rămâneau noaptea în jurul templului lui Dumnezeu, căci a lor era paza şi ei aveau cheia în fiecare dimineaţă.

28 Unii dintre ei erau [responsabili] peste obiectele slujirii: ei le aduceau înăuntru după număr şi le scoteau după număr. 29 Unii dintre ei erau [responsabili] peste vase şi peste instrumentele sfinte, peste făina aleasă, peste vin, untdelemn, tămâie şi arome. 30 Unii dintre fiii preoţilor pregăteau amestecul de untdelemn din arome.

31 Matitía, unul dintre levíţi, întâiul născut al lui Şalúm, de-al lui Córe, avea în grijă ce se făcea în tigăi. 32 Dintre fiii lui Chehát, dintre fraţii lor, erau [responsabili] cu pâinile de pus în rânduri, ca să le pregătească în fiecare sabát.

33 Aceştia sunt cântăreţii, capii părinteşti ai levíţilor; [locuiau] în camere, scutiţi de alte [slujiri], pentru că slujeau zi şi noapte.

34 Aceştia sunt capii părinteşti ai levíţilor, după descendenţele lor. Aceşti capi locuiau la Ierusalím.

Locuitorii din Gabaón şi casa lui Saul

35 La Gabaón locuia tatăl lui Gabaón, iar numele soţiei sale era Maáca. 36 Fiul său întâi născut era Abdón; apoi Ţur, Chiş, Báal, Ner, Nadáb, 37 Ghedór, Ahió, Zaharía şi Miclót. 38 Miclót i-a dat naștere lui Şiméam. Ei locuiau lângă fraţii lor la Ierusalím, cu fraţii lor.

39 Ner i-a dat naștere lui Chiş; Chiş i-a dat naștere lui Saul; Saul le-a dat naștere lui Ionatán, lui Malchí-Şúa, lui Abínadab şi lui Eşbáal. 40 Fiul lui Ionatán era Meríb-Báal. Meríb-Báal i-a dat naștere lui Micá. 41 Fiii lui Micá erau Pitón, Mélec şi Tahréa. 42 Aház i-a dat naștere lui Iaéra; Iaéra le-a dat naștere lui Alémet, lui Azmávet şi lui Zimrí. Zimrí i-a dat naștere lui Moţá. 43 Moţá i-a dat naştere lui Binéia.

Refáia a fost fiul său; Eleasá, fiul său; Aţél, fiul său. 44 Aţél a avut şase fii şi acestea sunt numele lor: Azricám, Bocrú, Ismaél, Şearía, Obadía şi Hanán. Aceştia sunt fiii lui Aţél.