Capitolul 3

1 Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a cunoscut pe el. 2 Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat [încă] ce vom fi. Ştim că atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are această speranţă în el devine curat, aşa cum el este curat.

4 Oricine comite păcatul face o nelegiuire, căci păcatul este nelegiuire. 5 Voi ştiţi că el s-a arătat ca să ridice păcatele şi în el nu este păcat. 6 Oricine rămâne în el nu păcătuieşte. Oricine păcătuieşte, nici nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. 7 Copii, nimeni să nu vă înşele! Cine săvârşeşte dreptatea este drept, după cum el este drept. 8 Cine comite păcatul este de la diavol, pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului.

9 Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el şi nu poate să păcătuiască, pentru că este născut din Dumnezeu. 10 În aceasta se recunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului: oricine nu săvârşeşte dreptatea şi nu-l iubeşte pe fratele său nu este din Dumnezeu.

Copiii lui Dumnezeu se iubesc unii pe alţii

11 Pentru că aceasta este vestea pe care aţi auzit-o de la început: să ne iubim unii pe alţii. 12 Nu cum [a făcut] Cáin, care era de la Cel Rău şi l-a ucis pe fratele său. Şi pentru care motiv l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său, drepte. 13 Să nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte. 14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte rămâne în moarte. 15 Oricine îl urăşte pe fratele său este un criminal şi voi ştiţi că niciun criminal nu are viaţă veşnică ce rămâne în el. 16 În aceasta am cunoscut iubirea: el şi-a dat viaţa pentru noi. La fel şi noi suntem datori să ne dăm vieţile pentru fraţi. 17 Dacă cineva are bogăţiile lumii şi-l vede pe fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu?

18 Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul!

Copiii lui Dumnezeu se încred în el

19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr: ne vom linişti inima înaintea lui 20 pentru că chiar dacă inima noastră ne acuză, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre şi cunoaşte toate. 21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu 22 şi [orice] i-am cere primim de la el, pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce îi este plăcut. 23 Aceasta este porunca lui: să credem în numele Fiului său, Isus Cristos, şi să ne iubim unii pe alţii după cum ne-a dat poruncă. 24 Cel care ţine poruncile lui rămâne în el şi el în acesta. Prin aceasta cunoaştem că rămâne în noi: după Duhul pe care ni l-a dat.