Capitolul 9

A doua expediţie a lui Bahídes şi moartea lui Iúda

1 Demétrios a auzit că Nicanór şi armata lui căzuse în luptă, i-a trimis din nou, a doua oară, pe Bahídes şi pe Alchimós în ţinutul lui Iúda şi aripa dreaptă [a armatei] era cu ei. 2 Au mers pe drumul spre Gálgala şi şi-au fixat tabăra la Maisalót, în [ţinutul] Arbéla. Au capturat-o şi au ucis multe persoane. 3 În anul o sută cincizeci şi doi şi-au fixat tabăra împotriva Ierusalímului. 4 Apoi au plecat şi au mers spre Beréea cu douăzeci de mii de bărbaţi şi cu două mii de călăreţi. 5 Iúda avea tabăra fixată la Elása şi avea cu el trei mii de bărbaţi aleşi. 6 A văzut mulţimea armatei – căci erau mulţi – şi s-au temut foarte mult. Mulţi s-au strecurat afară din tabără şi nu au mai rămas dintre ei decât opt sute de bărbaţi. 7 Iúda a văzut că tabăra i s-a destrămat şi că războiul ameninţa; i s-a frânt inima, pentru că nu mai avea timp să-i adune. 8 Slăbit fiind, le-a spus celor care rămăseseră: „Să ne ridicăm şi să mergem împotriva adversarilor dacă ne vom mai putea lupta cu ei!”. 9 Ei voiau să-l întoarcă, spunând: „Nu vom putea decât să ne salvăm sufletele acum. Ne vom întoarce noi şi fraţii noştri şi vom lupta împotriva lor. Acum suntem prea puţini”. 10 Dar Iúda a zis: „Nicidecum să facem aşa ceva, să fugim de ei! Iar dacă a sosit momentul, să murim cu bărbăţie pentru fraţii noştri şi să nu lăsăm motiv împotriva onoarei noastre!”.

11 Armata [duşmanilor] a plecat din tabără şi a stat împotriva lor. Cavaleria s-a împărţit în două părţi; prăştierii şi arcaşii mergeau în fruntea armatei, iar Bahídes şi cei mai viteji erau în aripa dreaptă. 12 Falanga s-a apropiat de cele două părţi şi au sunat din trâmbiţe. Atunci au sunat şi cei din jurul lui Iúda din trâmbiţe. 13 Pământul s-a cutremurat de zgomotul trupelor şi bătălia a ţinut de dimineaţa până seara.

14 Iúda a văzut că Bahídes şi partea cea mai tare a armatei se afla la dreapta şi i-a adunat pe toţi cei mai curajoşi. 15 Partea dreaptă a fost zdrobită de ei şi i-au urmărit până la muntele din Azót. 16 Cei care erau în aripa stângă au văzut că aripa dreaptă a fost zdrobită, s-au întors pe urmele lui Iúda şi a celor care erau cu el [şi i-au lovit] din spate. 17 Lupta s-a îndârjit şi au căzut mulţi răniţi şi dintre unii, şi dintre alţii. 18 Iúda a căzut şi ceilalţi au fugit.

Înmormântarea lui Iúda Macabéul

19 Ionatán şi Símon l-au ridicat pe Iúda, fratele lor, şi l-au îngropat în mormântul părinţilor lui, la Modiín. 20 L-au plâns şi l-a jelit întreg Israélul cu jale mare; l-au plâns, zicând: 21 „Cum a căzut cel puternic care îl elibera pe Israél!”. 22 Celelalte fapte ale lui Iúda, războaiele lui, faptele lui de vitejie şi măreţia lui nu au fost scrise, pentru că erau foarte multe.

IV. IONATÁN, CONDUCĂTOR AL IUDEILOR ŞI MARE PREOT (160 -143 î.C.)

Ionatán, capul rezistenţei

23 După moartea lui Iúda, au ieşit la lumină nelegiuiţii în toate teritoriile lui Israél şi s-au ridicat toţi cei care făceau nedreptate. 24 În acele zile, a fost o foamete foarte mare şi ţara s-a dat de partea lor. 25 Bahídes a ales oameni fără credinţă şi i-a pus stăpâni peste ţară. 26 Îi căutau şi îi hăituiau pe prietenii lui Iúda, îi aduceau la Bahídes, care îi pedepsea şi îşi bătea joc de ei. 27 A fost o mare strâmtorare în Israél, cum nu mai fusese din zilele în care nu li se mai arătase vreun profet.

28 Atunci s-au adunat toţi prietenii lui Iúda şi i-au zis lui Ionatán: 29 „De când fratele tău Iúda a murit, nu este un om asemenea lui, care să iasă şi să intre împotriva duşmanilor, a lui Bahídes şi a celor care urăsc neamul nostru. 30 Acum, noi te alegem astăzi pe tine ca să ne fii în locul lui căpetenie şi conducător şi ca să porţi lupta noastră”. 31 Ionatán a acceptat în ziua aceea comanda şi s-a ridicat în locul lui Iúda, fratele său.

Episoade sângeroase lângă Madába

32 Bahídes a aflat şi căuta să-l omoare. 33 Ionatán, Símon, fratele lui şi toţi cei care erau cu el au aflat şi au fugit spre pustiul Técoa şi şi-au fixat tabăra lângă apa lacului Asfár. 34 Bahídes a aflat în zi de sabát şi a mers el şi toată armata lui dincolo de Iordán.

35 [Ionatán] l-a trimis pe fratele său [Ioan], conducătorul mulţimii, să le ceară nabateilor, prietenii săi, să primească bagajele lor multe. 36 Fiii lui Iambri, cei din Madába, au ieşit şi l-au capturat pe Ioan şi tot ceea ce avea el şi l-au luat cu ei. 37 După aceste lucruri, i-au făcut cunoscut lui Ionatán şi lui Símon, fratele lui, că fiii lui Iambri fac nuntă mare şi că aduc mireasa din Nadábat, fiica unuia dintre cei mai mari din Canaán, cu alai mare. 38 Şi-au amintit de sângele lui Ioan, fratele lor, au mers şi s-au ascuns într-o peşteră din munte. 39 Şi-au ridicat ochii şi au văzut o larmă şi un alai mare: mirele ieşea cu prietenii lui şi cu fraţii lui în întâmpinarea lor cu timpane, cu muzicieni şi cu un cortegiu numeros. 40 S-au năpustit asupra lor din ascunzătoare şi i-au ucis. Au căzut mulţi răniţi, iar ceilalţi au fugit spre munte. Şi au luat multă pradă de la ei. 41 Nunta s-a schimbat în jale şi sunetul muzicienilor în bocet. 42 Au făcut răzbunarea sângelui pentru fratele lor şi s-au întors la mlaştinile Iordánului.

Trecerea Iordánului

43 Bahídes a auzit şi a venit în zi de sabát până la malurile Iordánului cu armată numeroasă. 44 Ionatán le-a zis celor care erau cu el: „Să ne ridicăm şi să luptăm pentru sufletele noastre, căci ziua de azi nu e ca cea de ieri şi de alaltăieri! 45 Iată, războiul este în faţa şi în spatele nostru, apa Iordánului, mlaştina şi desişul, de o parte şi de alta, aşa că nu este niciun loc de scăpare! 46 Acum strigaţi către cer ca să fiţi salvaţi din mâna duşmanilor noştri!”. 47 Lupta a început; Ionatán şi-a întins mâna ca să-l lovească pe Bahídes, dar acesta s-a tras înapoi de la el. 48 Ionatán şi cei care erau cu el s-au aruncat în Iordán şi au trecut de cealaltă parte. Iar [duşmanii] nu au trecut Iordánul după ei. 49 În ziua aceea, au căzut dintre ai lui Bahídes cam o mie de bărbaţi.

Fortificaţiile lui Bahídes. Moartea lui Alchimós

50 [Bahídes] s-a întors la Ierusalím şi a construit cetăţi puternice în Iudéea: fortăreaţa din Ierihón, [cetăţile] Emáus, Bet-Horón, Baitél, Tamnatá, Faratón şi Tefón, cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare. 51 A pus garnizoane în el ca să-l hărţuiască pe Israél. 52 A întărit cetatea Baitsúr, Gazára şi fortăreaţa [din Ierusalím], a pus în ele armată şi a depozitat provizii. 53 I-a luat pe fiii conducătorilor ţării ca ostatici şi i-a pus în fortăreaţa din Ierusalím sub pază.

54 În anul o sută cincizeci şi trei, în luna a doua, Alchimós a hotărât să distrugă zidul curţii interioare a sanctuarului şi să dărâme lucrările profeţilor. Şi s-a început dărâmarea. 55 În acel timp, Alchimós a fost lovit, iar lucrările lui au fost întrerupte; gura i s-a încleştat şi nu a mai putut să vorbească niciun cuvânt şi nici să dea porunci cu privire la casa lui. 56 Alchimós a murit în acel timp după chinuri cumplite. 57 Bahídes a văzut că a murit Alchimós, s-a întors la rege şi ţara lui Iúda a avut linişte timp de doi ani.

Asediul de la Bet-Basí

58 Toţi nelegiuiţii s-au sfătuit şi au spus: „Iată, Ionatán şi cei care sunt cu el locuiesc liniştiţi şi încrezători! Să-l chemăm acum pe Bahídes şi el îi va captura pe toţi într-o singură noapte!”. 59 Şi au mers să se sfătuiască cu el. 60 Atunci, [Bahídes] a plecat cu armate numeroase. A trimis pe ascuns scrisori tuturor aliaţilor săi care erau în Iudéea ca să-i captureze pe Ionatán şi pe cei care erau cu el. Însă nu au reuşit, pentru că planul lor s-a aflat. 61 Au capturat cam cincizeci dintre oamenii din ţară, dintre capii răutăţilor, şi i-au ucis.

62 Ionatán, Símon şi cei care erau cu el au plecat spre Bet-Basí, care este în pustiu, au reconstruit dărâmăturile ei şi au întărit-o. 63 Bahídes a aflat, a adunat toată mulţimea lui şi le-a dat de ştire celor din Iudéea. 64 A venit, şi-a fixat tabăra împotriva [cetăţii] Bet-Basí şi a luptat împoriva ei multe zile. A făcut şi maşinării [de luptă]. 65 Ionatán l-a lăsat pe Símon, fratele său, în cetate, iar el a ieşit în ţară, mergând cu un număr [mic de oameni]. 66 I-a bătut pe Odomerá, pe fraţii lui şi pe fiii lui Fasirón în corturile lor. Au început să se bată mărindu-şi forţele. 67 Símon şi cei care erau cu el au ieşit din cetate şi au dat foc maşinăriilor [de război]. 68 Au luptat împotriva lui Bahídes şi el a fost înfrânt de ei. L-au strâmtorat foarte mult, întrucât planul şi atacul lui au fost zădărnicite. 69 Fiind foarte mâniat pe oamenii nelegiuiţi care îl sfătuiseră să vină în ţară, i-a omorât pe mulţi dintre ei şi s-a hotărât să plece în ţara lui. 70 Ionatán a aflat şi a trimis la el mesageri ca să încheie cu el pace şi să-i dea înapoi pe cei captivi. 71 [Bahídes] a acceptat şi a făcut după cuvintele lui [Ionatán]. I-a jurat că nu va mai căuta să-i facă rău în toate zilele vieţii lui. 72 I-a dat înapoi pe cei captivi pe care îi capturase mai înainte din ţara lui Iúda. S-a întors şi a plecat în ţara lui şi nu a mai venit în ţinuturile lor. 73 Spada s-a odihnit în Israél. Ionatán a locuit în Mahmás; a început să judece poporul şi i-a nimicit pe cei nelegiuiţi din Israél.