Capitolul 14

Domnia lui Ieroboám în Regatul de Nord (931-910 î.C.)

1 În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abía, fiul lui Ieroboám. 2 Ieroboám i-a zis soţiei sale: „Ridică-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti soţia lui Ieroboám, şi du-te la Şílo! Iată, acolo este Ahía, profetul; el mi-a spus că voi fi rege peste poporul acesta. 3 Ia cu tine zece pâini, turte şi un vas cu miere şi mergi la el, iar el îţi va spune ce va fi cu copilul!”. 4 Soţia lui Ieroboám a făcut aşa: s-a ridicat, s-a dus la Şílo şi a intrat în casa lui Ahía. Ahía nu putea să vadă, căci ochii îi slăbiseră de bătrâneţe. 5 Domnul îi spusese lui Ahía: „Soţia lui Ieroboám va veni să te întrebe despre fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbeşti aşa şi aşa! Când va veni ea, se va da drept alta”. 6 Când a auzit Ahía zgomotul paşilor ei, pe când ea intra pe uşă, a zis: „Intră, soţie a lui Ieroboám! Pentru ce te dai drept alta? Sunt trimis [să-ţi spun lucruri] grele. 7 Mergi şi spune-i lui Ieroboám: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: ‹Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu, Israél, 8 am smuls domnia de la casa lui Davíd şi ţi-am dat-o ţie; dar nu ai fost ca slujitorul meu Davíd, care a păzit poruncile mele şi m-a urmat cu toată inima lui, făcând numai ce este drept înaintea ochilor mei. 9 Ai făcut mai rău decât toţi cei care au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate ca să mă mânii şi m-ai dat la spatele tău. 10 De aceea, eu voi face să vină răul peste casa lui Ieroboám, voi nimici orice parte bărbătească a lui Ieroboám, fie legat, fie liber, în Israél şi voi mătura casa lui Ieroboám cum se mătură gunoiul până se duce tot. 11 Cel care va muri [din casa lui] Ieroboám în cetate va fi mâncat de câini, iar cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Căci Domnul a vorbit› ». 12 Tu ridică-te şi mergi acasă! Când picioarele tale vor ajunge în cetate, copilul va muri. 13 Tot Israélul îl va jeli şi-l vor îngropa; căci el este singurul [din casa lui] Ieroboám care va fi înmormântat, pentru că numai în el, din casa lui Ieroboám, s-a găsit ceva bun pentru Domnul Dumnezeul lui Israél. 14 Domnul va ridica peste Israél un rege care va nimici casa lui Ieroboám în ziua aceea. Ba chiar acum! 15 Domnul îl va lovi pe Israél şi va fi ca trestia care se clatină în apă. Îl va dezrădăcina pe Israél din această ţară bună pe care a dat-o părinţilor lor şi-i va împrăştia dincolo de Râu, pentru că şi-au făcut Aşére, mâniindu-l pe Domnul. 16 Îl va abandona pe Israél din cauza păcatelor pe care le-a făcut Ieroboám şi pentru că l-a făcut pe Israél să păcătuiască”. 17 Soţia lui Ieroboám s-a ridicat, a plecat şi a venit la Tirţá. Când a ajuns la pragul casei, copilul a murit. 18 L-au îngropat şi l-a jelit tot Israélul, după cuvântul Domnului pe care-l spusese prin slujitorul său Ahía, profetul.

19 Celelalte fapte ale lui Ieroboám, cum a luptat şi cum a fost rege, sunt scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél. 20 Zilele în care Ieroboám a fost rege au fost de douăzeci şi doi de ani. Apoi a adormit cu părinţii săi; şi a fost rege Nadáb, fiul său, în locul lui.

Domnia lui Roboám (931-913 î.C.)

21 Roboám, fiul lui Solomón, a domnit în Iúda. Avea patruzeci şi unu de ani când a devenit rege şi a domnit şaptesprezece ani la Ierusalím, cetatea pe care o alesese Domnul dintre toate triburile lui Israél ca să-şi pună numele în ea. Numele mamei lui era Naamá din Amón. 22 Iúda a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului; ei au provocat gelozia lui prin păcatele pe care le-au săvârşit mai mult decât o făcuseră părinţii lor. 23 Şi-au construit şi ei înălţimi, stâlpi şi Aşére pe toate colinele înalte şi sub orice copac verde. 24 Erau şi desfrânaţi în ţară. Au făcut după toate lucrurile abominábile ale neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israél.

25 În al cincilea an al regelui Roboám, Şişác, regele Egiptului, a urcat împotriva Ierusalímului. 26 A luat vistieriile casei Domnului şi vistieriile casei regelui: a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomón. 27 Regele Roboám a făcut în locul lor scuturi de bronz şi le-a încredinţat în mâna căpeteniilor alergătorilor care păzeau intrarea casei regelui. 28 Ori de câte ori regele mergea la casa Domnului, alergătorii le purtau; apoi le duceau înapoi în camera alergătorilor.

29 Celelalte fapte ale lui Roboám, tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 30 Totdeauna a fost război între Roboám şi Ieroboám. 31 Roboám a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui Davíd. Numele mamei lui era Naamá din Amón. Şi a fost rege Abiám, fiul său, în locul lui.