Capitolul 16

1 Cuvântul Domnului i-a fost [adresat] lui Iehú, fiul lui Hanáni, împotriva lui Baéşa: 2 „Eu te-am ridicat din praf şi te-am pus conducător peste poporul meu, Israél. Dar tu ai mers pe calea lui Ieroboám şi l-ai făcut pe poporul meu Israél să păcătuiască, mâniindu-mă prin păcatele lor. 3 Iată, voi mătura după Baéşa şi după casa lui şi voi face casa ta precum casa lui Ieroboám, fiul lui Nebát. 4 Cel care va muri [din casa lui] Baéşa în cetate va fi mâncat de câini, iar cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului”.

5 Celelalte fapte ale lui Baéşa, ce a făcut el, vitejia lui, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 6 Baéşa a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Tirţá. Şi a devenit rege Elá, fiul său, în locul lui.

7 Cuvântul Domnului a fost şi prin profetul Iehú, fiul lui Hanáni, profetul, către Baéşa şi către casa lui din cauza a tot răul pe care-l făcuse în ochii Domnului, mâniindu-l prin lucrarea mâinilor sale, ca să fie precum casa lui Ieroboám, pentru că o lovise.

Domnia lui Elá peste Israél (886-885 î.C.)

8 În al douăzeci şi şaselea an al lui Asá, regele lui Iúda, a domnit Elá, fiul lui Baéşa, peste Israél la Tirţá timp de doi ani. 9 Slujitorul său Zimrí, care era [responsabil] peste jumătate din carele lui, a conspirat împotriva lui. [Elá] era la Tirţá, bând şi îmbătându-se în casa lui Arţa, care era [responsabil] peste casa [regelui] la Tirţá. 10 Zimrí a venit, l-a lovit şi l-a ucis în al douăzeci şi şaptelea an al lui Asá, regele lui Iúda, şi a devenit rege în locul lui. 11 Când a devenit rege şi s-a aşezat pe tronul lui, a lovit toată casa lui Baéşa şi nu a lăsat pe nimeni de parte bărbătească: nici dintre rude, nici dintre prieteni. 12 Zimrí a nimicit toată casa lui Baéşa – după cuvântul pe care-l spusese Domnul lui Baéşa prin profetul Iehú – 13 pentru toate păcatele pe care le săvârşiseră Baéşa şi fiul său Elá şi pentru că îl făcuse pe Israél să păcătuiască, mâniindu-l pe Domnul Dumnezeul lui Israél prin deşertăciunile lor.

14 Celelalte fapte ale lui Elá, ce a făcut el, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél?

Domnia lui Zimrí peste Israél (885 î.C.)

15 În al douăzeci şi şaptelea an al lui Asá, regele lui Iúda, a domnit Zimrí la Tirţá [timp de] şapte zile. Poporul îşi fixase tabăra împotriva [cetăţii] Ghibetón  care era a filisténilor. 16 Poporul care era în tabără a auzit, zicându-se: „Zimrí a conspirat şi chiar l-a lovit pe rege”. În ziua aceea, în tabără, tot poporul l-a făcut rege peste Israél pe Omrí, căpetenia armatei. 17 Omrí şi tot Israélul care era cu el au urcat de la Ghibetón şi au asediat Tirţá. 18 Când a văzut Zimrí că cetatea fusese capturată, a venit la fortăreaţa casei regelui, a dat foc casei regelui peste el şi a murit; 19 [aceasta] din cauza păcatelor pe care le săvârşise, făcând ceea ce este rău în ochii Domnului, umblând pe calea lui Ieroboám şi săvârşind păcatul prin care l-a făcut pe Israél să păcătuiască.

20 Celelalte fapte ale lui Zimrí şi conspiraţia pe care a făcut-o, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél?

21 Atunci poporul lui Israél s-a împărţit în două: jumătate din popor era după Tibní, fiul lui Ghinát, [voind] să-l facă rege, iar jumătate era după Omrí. 22 Cei care îl urmau pe Omrí au fost mai puternici decât cei care îl urmau pe Tibní, fiul lui Ghinát. Tibní a murit, iar Omrí a devenit rege.

Domnia lui Omrí peste Israél (885-874 î.C.)

23 În al treizeci şi unulea an al lui Asá, regele lui Iúda, a devenit rege Omrí peste Israél timp de doisprezece ani. La Tirţá a domnit şase ani. 24 A cumpărat muntele Samaríei de la Şémer cu doi talánţi de argint. A construit [cetatea] de pe munte şi a dat numele cetăţii după numele lui Şémer, stăpânul muntelui Samaríei. 25 Omrí a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului: a făcut mai rău decât toţi cei dinaintea lui. 26 A mers pe toate căile lui Ieroboám, fiul lui Nebát, şi în toate păcatele prin care l-a făcut pe Israél să păcătuiască, mâniindu-l pe Domnul Dumnezeul lui Israél prin deşertăciunile lor.

27 Celelalte fapte ale lui Omrí, vitejia de care a dat dovadă, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 28 Omrí a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Samaría. Şi a devenit rege Aháb, fiul lui, în locul său.

Domnia lui Aháb (874-853 î.C.)

29 Aháb, fiul lui Omrí, a devenit rege peste Israél în al treizeci şi optulea an al lui Asá, regele lui Iúda. Aháb, fiul lui Omrí, a fost rege peste Israél în Samaría [timp de] douăzeci şi doi de ani. 30 Aháb, fiul lui Omrí, a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului, mai mult decât toţi cei dinaintea lui. 31 Şi, ca şi cum ar fi fost puţin că a mers în păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, a luat-o de soţie pe Izabéla, fiica lui Etbáal, regele sidoniénilor, i-a slujit lui Báal şi s-a prosternat înaintea lui. 32 A ridicat un altar lui Báal în templul lui Báal pe care l-a zidit la Samaría. 33 Aháb a făcut o Aşéră. Aháb a continuat să îl mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israél mai mult decât toţi regii lui Israél care fuseseră înaintea lui. 34 În zilele lui, Hiél din Bétel a reconstruit Ierihónul; i-a pus temeliile cu preţul lui Abirám, întâiul lui născut, şi i-a stabilit porţile cu preţul lui Segúb, cel mai tânăr [fiu] al lui, după cuvântul Domnului pe care-l spusese prin Iósue, fiul lui Nun.