Capitolul 5

Măreţia şi faima lui Solomón

1(4,21) Solomón domnea peste toate regatele de la Râu, de la ţinutul filisténilor şi până la hotarul Egiptului. Ei i-au adus daruri şi i-au slujit lui Solomón tot timpul vieţii lui. 2(4,22) Hrana lui Solomón pentru fiecare zi era de treizeci de kor de făină aleasă şi treizeci de kor de făină obişnuită, 3(4,23) zece boi graşi, douăzeci de boi de păşune şi o sută de oi, în afară de cerbi, gazele, căprioare şi păsări îngrăşate. 4(4,24) Stăpânea peste tot dincoace de Râu, de la Tifsáh până la Gáza, peste toţi regii de dincoace de Râu. Şi avea pace pretutindeni, de jur împrejur. 5(4,25) Iúda şi Israél au locuit în siguranţă, de la Dan până la Béer-Şéba, fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în toate zilele lui Solomón. 6(4,26) Solomón avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui şi douăsprezece mii de călăreţi.

7(4,27) Aceşti administratori se îngrijeau de palatul regelui Solomón şi de oricine venea la masa regelui Solomón, fiecare în luna lui. Şi nu lipsea nimic. 8(4,28) Aduceau orz şi paie pentru cai şi pentru armăsari în locul unde era [administratorul], fiecare după regula lui.

Faima lui Solomón

9(4,29) Dumnezeu i-a dat lui Solomón înţelepciune, foarte mare pricepere şi o inimă deschisă ca nisipul de pe ţărmul mării. 10(4,30) Înţelepciunea lui Solomón era mai mare decât înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi decât toată înţelepciunea Egiptului.

11(4,31) El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etán din Ézrah, mai mult decât Hemán, Calcól şi Dardá, fiii lui Mahól. Şi numele lui a ajuns între toate neamurile de jur împrejur. 12(4,32) A rostit trei mii de proverbe, iar cântările lui au fost o mie cinci. 13(4,33) A vorbit despre copaci, de la cedrul din Libán până la isopul care creşte pe zid. A vorbit despre animale, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti. 14(4,34) Veneau din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomón, dintre toţi regii pământului care auziseră de înţelepciunea lui.

III. SOLOMÓN, CONSTRUCTOR

Pregătiri pentru construirea templului

15(5,1) Hirám, regele din Tir, i-a trimis pe slujitorii săi la Solomón. Auzise că fusese uns rege în locul tatălui său, iar el îl iubise pe Davíd tot timpul vieţii sale. 16(5,2) Solomón a trimis să-i spună lui Hirám: 17(5,3) „Tu ştii că Davíd, tatăl meu, nu a putut să zidească o casă pentru numele Domnului Dumnezeului său din cauza războaielor cu care l-au înconjurat [duşmanii lui] până când i-a pus Domnul sub tălpile picioarelor lui. 18(5,4) Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat linişte din toate părţile; nu mai am nici adversar, nici pericol de rău! 19(5,5) Iată, mă gândesc să construiesc o casă pentru numele Domnului Dumnezeului meu, după cum i-a spus Domnul lui Davíd, tatăl meu, zicând: «Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe tronul tău, el va zidi o casă pentru numele meu». 20(5,6) Porunceşte acum să se taie pentru mine cedri din Libán! Slujitorii mei vor fi cu slujitorii tăi şi-ţi voi da plată pentru slujitorii tăi, după cum vei spune. Căci ştii că nu este între noi cineva care să ştie să taie copaci ca sidoniénii”. 21(5,7) Când a auzit Hirám cuvintele lui Solomón, s-a bucurat foarte mult şi a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul care i-a dat lui Davíd un fiu înţelept [şi l-a pus] peste acest popor numeros!”. 22(5,8) Hirám a trimis la Solomón să-i spună: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce doreşti, fie în lemn de cedru, fie în lemn de chiparos. 23(5,9) Slujitorii mei vor coborî din Libán spre mare. Le voi duce pe plute pe mare până la locul pe care mi-l vei indica. Le voi desface acolo şi le vei lua. Dar împlineşte-mi şi tu dorinţa dând hrană pentru casa mea”. 24(5,10) Hirám i-a dat lui Solomón lemn de cedru şi lemn de chiparos cât a voit. 25(5,11) Solomón îi dădea lui Hirám douăzeci de mii de kor de grâu pentru hrana casei lui şi douăzeci de kor de untdelemn curat. Aşa îi dădea Solomón lui Hirám an de an. 26(5,12) Domnul i-a dat înţelepciune lui Solomón, după cum îi spusese. Şi a fost pace între Hirám şi Solomón şi amândoi au încheiat o alianţă.

27(5,13) Regele Solomón a luat din tot Israélul [oameni] pentru muncile forţate. Şi erau la muncile forţate treizeci de mii [de oameni]. 28(5,14) I-a trimis cu schimbul în Libán, câte zece mii pe lună: o lună erau în Libán şi două luni erau acasă. Adonirám era [responsabil] cu muncile forţate. 29(5,15) Solomón avea şaptezeci de mii de purtători de poveri şi optzeci de mii de cioplitori de piatră în munţi, 30(5,16) în afară de căpeteniile administratorilor lui Solomón puşi la lucrare – erau trei mii trei sute – care supravegheau poporul care făcea lucrarea. 31(5,17) Regele a poruncit să se scoată pietre mari, pietre de preţ – ca să facă temelia casei – şi pietre cioplite. 32(5,18) Constructorii lui Solomón, constructorii lui Hirám şi cei din Ghébal au cioplit şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru construirea casei.