Capitolul 6

Construirea templului

1 În anul patru sute optzeci după ieşirea fiilor lui Israél din ţara Egiptului, în al patrulea an al domniei lui Solomón peste Israél, în luna Ziv, adică luna a doua, a început construirea casei Domnului. 2 Templul pe care l-a zidit regele Solomón Domnului era lung de şaizeci de cóţi, lat de douăzeci şi înalt de treizeci. 3 Vestibulul dinaintea încăperii templului avea o lungime de douăzeci de cóţi, după lăţimea templului, şi zece cóţi lăţime în faţa templului. 4 A făcut la templu ferestre cu cadre şi zăbrele. 5 A construit lângă zidurile templului anexe de jur împrejur, pe zidurile casei, de jur împrejurul templului şi al [încăperii] Debír, şi a făcut camere laterale de jur împrejur. 6 Lăţimea etajului de jos era de cinci cóţi; lăţimea celui din mijloc, de şase cóţi, iar lăţimea celui de-al treilea, de şapte cóţi. Căci pe partea de dinafară a casei a făcut nişe de jur împrejurul casei, în afară, pentru ca nimic să nu fie prins în zidurile casei. 7 Când s-a zidit casa, s-a construit cu pietre deja cioplite, aşa încât nu s-a auzit nici ciocan, nici secure, nici vreun instrument de fier în casă în timpul construirii ei. 8 Intrarea spre anexă era în partea dreaptă a casei. Pe o scară în formă de spirală se urca la etajul de la mijloc şi de aici, spre al treilea. 9 A construit casa şi a terminat-o. A acoperit casa cu grinzi şi cu scânduri de cedru. 10 A construit etajele împrejurul întregii case de cinci cóţi înălţime şi erau prinse de casă cu lemn de cedru. 11 Cuvântul Domnului a fost către Solomón: 12 „Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei umbla după hotărârile mele, dacă vei împlini judecăţile mele şi dacă vei păzi legile mele, voi împlini faţă de tine cuvântul pe care l-am spus lui Davíd, tatăl tău. 13 Voi locui în mijlocul fiilor lui Israél şi nu-l voi părăsi pe poporul meu, Israél”. 14 Solomón a construit casa şi a terminat-o.

Amenajarea interioară. Încăperea Debír

15 Solomón a acoperit zidurile casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la podeaua casei până la acoperiş, le-a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru şi a îmbrăcat podeaua casei cu scânduri de chiparos. 16 A îmbrăcat cei douăzeci de cóţi ai părţii celei mai dinăuntru a casei cu scânduri de cedru, atât podeaua, cât şi zidurile, şi a construit pentru ea, înăuntrul [încăperii] Debír, Sfânta Sfintelor. 17 Încăperea, adică templul din faţa sa, era de patruzeci de cóţi. 18 Lemnul de cedru dinăuntrul casei era sculptat cu forme de tărtăcuţă şi flori întredeschise: totul era din cedru, nu se vedea piatra. 19 A pregătit [încăperea] Debír în mijlocul casei, înăuntru, ca să pună acolo arca alianţei Domnului. 20 [Încăperea] Debír avea douăzeci de cóţi lungime, douăzeci de cóţi lăţime şi douăzeci de cóţi înălţime. A îmbrăcat-o cu aur fin şi a acoperit altarul cu cedru. 21 Solomón a îmbrăcat partea dinăuntru a casei cu aur fin şi a întins lanţuri de aur dinaintea [încăperii] Debír şi a îmbrăcat-o cu aur. 22 A îmbrăcat toată casa cu aur, casa întreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea [încăperii] Debír.

Heruvimii

23 A făcut în Debír doi heruvimi din lemn de măslin înalţi de zece cóţi. 24 O aripă a heruvimului era de cinci cóţi şi cealaltă aripă a heruvimului era de cinci cóţi: erau zece cóţi de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi. 25 Al doilea heruvim era tot de zece cóţi: măsura şi chipul celor doi heruvimi erau identice. 26 Înălţimea primului heruvim era de zece cóţi. Tot aşa era şi cel de-al doilea heruvim. 27 [Solomón] a pus heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse: aripa unuia atingea un zid şi aripa celuilalt atingea celălalt zid; iar aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei. 28 A acoperit heruvimii cu aur. 29 Pe toate zidurile casei de jur împrejur a făcut imagini sculptate de heruvimi, de palmieri, de flori întredeschise, pe interior şi pe exterior. 30 A acoperit pardoseala casei cu aur, pe interior şi pe exterior.

Uşile şi curtea

31 La intrarea în Debír a făcut uşi din lemn de măslin; pragul de sus şi uşorii erau în cinci muchii. 32 Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin. A pus să se facă pe ele sculpturi de heruvimi, de palmieri şi de flori întredeschise şi le-a acoperit cu aur. A întins aurul peste heruvimi şi peste palmieri. 33 Tot aşa a făcut şi la intrarea în templu: uşori din lemn de măslin în patru muchii. 34 Cele două uşi erau din lemn de chiparos: cele două părţi ale unei uşi erau pliante şi cele două părţi ale celeilalte uşi erau pliante. 35 A sculptat heruvimi, palmieri şi flori întredeschise şi le-a acoperit cu aur placat peste sculptură.

36 A construit curtea interioară din trei rânduri de piatră cioplită şi dintr-un rând de grinzi de cedru.

Precizări temporale

37 În anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului; 38 în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, au terminat casa şi toate părţile ei, după planurile lor. A construit-o în şapte ani.