Capitolul 10

1 Samuél a luat vasul cu untdelemn şi l-a turnat pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat şi i-a zis: „Oare nu te unge Domnul drept conducător peste moştenirea lui? 2 Astăzi, după ce mă vei lăsa, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în teritoriul lui Beniamín, la Ţelţáh. Ei îţi vor zice: «Au fost găsite măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi. Însă iată, tatăl tău a uitat de problema măgăriţelor şi este îngrijorat pentru voi şi zice: ‹Ce să fac pentru fiul meu?› ». 3 De acolo vei merge mai departe şi vei ajunge la stejarul din Tábor. Acolo te vor întâlni trei oameni care urcă la Dumnezeu, la Bétel, unul ducând trei iezi, altul ducând trei turte de pâine, iar celălalt ducând un burduf cu vin. 4 Ei te vor întreba de sănătate şi-ţi vor da două pâini pe care să le iei din mâna lor. 5 După aceea vei ajunge la Ghibéea Elohím, unde se află garnizoana filisténilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o grupare de profeţi care coboară de la locul înalt cu alăute, timpane, fluiere şi harpe, profeţind. 6 Duhul Domnului va veni peste tine, vei profeţi cu ei şi vei fi schimbat într-un alt om. 7 Când ţi se vor împlini semnele acestea, să faci cum vei găsi de cuviinţă, căci Dumnezeu este cu tine! 8 Coboară înaintea mea la Ghilgál! Iată, eu voi coborî la tine ca să aduc arderi de tot şi jertfe de împăcare! Aşteaptă timp de şapte zile, până când voi veni la tine şi-ţi voi arăta ce trebuie să faci!”.

Întoarcerea lui Saul

9 Când [Saul] s-a întors ca să plece de la Samuél, Dumnezeu i-a dat o altă inimă şi toate acele semne s-au împlinit în ziua aceea. 10 Când au ajuns la Ghibéea, iată, i-a ieşit înainte o grupare de profeţi. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el şi el a început să profeţească în mijlocul lor. 11 Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că profeţea împreună cu profeţii, iar oamenii îşi ziceau unul altuia: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiş? Oare şi Saul este printre profeţi?”. 12 Cineva de acolo a răspuns: „Cine este tatăl lor?”. De aceea s-a creat zicala: „Oare şi Saul este printre profeţi?”.

13 Când a terminat de profeţit, a venit la locul înalt. 14 Unchiul lui Saul le-a zis lui Saul şi slujitorului său: „Unde aţi fost?”. Saul i-a răspuns: „Să căutăm măgăriţele; dar am văzut că nu sunt şi ne-am dus la Samuél”. 15 Unchiul lui Saul i-a zis: „Povesteşte-mi ce v-a spus Samuél!”. 16 Saul i-a zis unchiului său: „Ne-a spus că măgăriţele au fost găsite”. Dar nu i-a spus despre domnia despre care îi vorbise Samuél.

Saul este desemnat ca rege prin tragere la sorţi

17 Samuél a adunat poporul înaintea Domnului la Míţpa 18 şi le-a zis fiilor lui Israél: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Eu l-am scos pe Israél din Egipt şi v-am eliberat din mâna egipténilor şi din mâna tuturor stăpânirilor care vă oprimau. 19 Iar astăzi voi îl refuzaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a eliberat de toate relele şi de toate strâmtorările voastre, şi-i ziceţi: ‹Pune un rege peste noi!›. Acum, prezentaţi-vă înaintea Domnului, după triburile voastre şi după familiile voastre!»”.

20 Samuél a făcut să se apropie toate triburile lui Israél şi a fost ales prin sorţi tribul lui Beniamín. 21 S-a apropiat tribul lui Beniamín, după familiile lui, şi a fost aleasă prin sorţi familia lui Matrí. Apoi a fost ales prin sorţi Saul, fiul lui Chiş. L-au căutat, dar nu l-au găsit.

22 L-au consultat încă o dată pe Domnul: „A venit oare omul [acesta] aici?”. Domnul a zis: „Iată, este ascuns între bagaje!”. 23 Au alergat şi l-au luat de acolo, iar el a stat în mijlocul poporului. Era mai înalt decât tot poporul de la umeri în sus. 24 Samuél a zis întregului popor: „Uitaţi-vă la cel pe care l-a ales Domnul! Nu este nimeni ca el în tot poporul”. Şi tot poporul a zis: „Trăiască regele!”.

25 Samuél a făcut cunoscută poporului regula regalităţii, a scris-o într-o carte şi a pus-o înaintea Domnului. Apoi a trimis întreg poporul, fiecare la casa lui. 26 Şi Saul s-a dus acasă, la Ghibéea. Cu el au mers bărbaţi puternici cărora Dumnezeu le-a atins inima. 27 Dar nişte oameni de nimic spuneau: „Cum ne va salva acesta?”. L-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Însă [Saul] s-a făcut că nu aude.