Capitolul 16

III. SAUL ŞI DAVÍD

Ungerea lui Davíd

1 Domnul i-a zis lui Samuél: „Până când îl vei plânge pe Saul pentru că l-am îndepărtat să mai fie rege peste Israél? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te! Te voi trimite la Iése, cel din Betleém, căci am văzut între fiii săi un rege pentru mine”. 2 Samuél i-a zis: „Cum să mă duc? Saul va auzi şi mă va ucide”. Domnul i-a zis: „Ia cu tine un viţel din cireadă şi spune: «Am venit să aduc jertfă Domnului». 3 Cheamă-l pe Iése la jertfă, iar eu îţi voi arăta ce trebuie să faci: îl vei unge pentru mine pe cel pe care îţi voi spune!”.

4 Samuél a făcut ce i-a zis Domnul şi s-a dus la Betleém. Bătrânii cetăţii au ieşit tremurând înaintea lui şi i-au zis: „Este paşnică venirea ta?”. 5 El a răspuns: „Da! Vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă şi veniţi cu mine la jertfă!”. I-a sfinţit şi pe Iése, şi pe fiii lui şi i-a chemat la jertfă.

6 Când ei au venit, Samuél l-a văzut pe Elíab şi a zis: „Cu siguranţă, unsul Domnului este înaintea lui”. 7 Domnul i-a zis lui Samuél: „Nu te uita la chipul şi înălţimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. [Domnul nu se uită] la ce se uită omul; omul se uită la ochi, Domnul, însă, se uită la inimă”. 8 Iése l-a chemat pe Abínadab şi l-a făcut să treacă prin faţa lui Samuél. [Samuél] a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul”. 9 Iése l-a făcut pe Şamá să treacă; [Samuél] a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul”. 10 Iése i-a făcut pe cei şapte fii ai săi să treacă prin faţa lui Samuél. Samuél i-a zis lui Iése: „Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei”. 11 Samuél i-a zis lui Iése: „Aceştia sunt toţi fiii tăi?”. El a răspuns: „A mai rămas cel mai mic. Iată, păzeşte turma!”. Şi Samuél i-a zis lui Iése: „Trimite să-l aducă, fiindcă nu ne vom aşeza la masă până când nu va veni aici!”. 12 Iése a trimis să-l aducă. Era roşcat, cu ochi frumoşi şi plăcut la vedere. Domnul i-a zis lui Samuél: „Ridică-te şi unge-l! El este”. 13 Samuél a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste Davíd din acea zi încolo. Apoi Samuél s-a ridicat şi s-a dus la Ráma.

Davíd, la curtea lui Saul

14 Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul şi îl chinuia un duh rău de la Domnul. 15 Slujitorii lui Saul i-au zis: „Iată, un duh rău de la Dumnezeu te chinuie! 16 Să spună stăpânul nostru! Slujitorii tăi sunt înaintea ta. Să caute un om care ştie să cânte la harpă! Când va fi peste tine duhul cel rău de la Dumnezeu, el să cânte cu mâna lui şi-ţi va fi bine”. 17 Saul le-a răspuns slujitorilor săi: „Căutaţi pentru mine un om care să cânte bine şi aduceţi-l la mine!”. 18 Unul dintre slujitori a zis: „Iată, am văzut un fiu al lui Iése, cel din Betleém, care ştie să cânte; este puternic şi viteaz – un războinic –, înţelept la vorbă şi plăcut la chip şi Domnul este cu el”. 19 Saul a trimis mesageri la Iése să-i spună: „Trimite-l la mine pe fiul tău Davíd, care este la turmă!”. 20 Iése a luat un măgar, pâine, un burduf cu vin şi un ied şi le-a trimis lui Saul prin Davíd, fiul său. 21 Davíd a ajuns la Saul şi a stat înaintea lui. [Saul] l-a îndrăgit foarte mult şi a devenit purtătorul lui de arme. 22 Saul a trimis să i se spună lui Iése: „Să rămână Davíd înaintea mea, căci a aflat har în ochii mei!”. 23 Când duhul cel rău de la Dumnezeu era peste Saul, Davíd lua harpa şi cânta cu mâna lui. Saul se liniştea şi-i era mai bine; duhul cel rău se îndepărta de la el.