Capitolul 28

Filistenii pornesc lupta împotriva lui Israél

1 În zilele acelea, filisténii şi-au adunat taberele [ca să formeze] armata pentru a lupta împotriva lui Israél. Achíş i-a zis lui Davíd: „Tu ştii că trebuie să ieşi cu mine în tabără [la luptă], tu şi oamenii tăi”. 2 Davíd i-a zis lui Achíş: „Bine, tu ştii ce poate face slujitorul tău”. Achíş i-a zis lui Davíd: „Bine, te stabilesc ca păzitor al capului meu în toate zilele”.

Saul şi necromanta din En-Dor

3 Samuél murise. Tot Israélul l-a plâns şi l-au îngropat la Ráma, cetatea lui. Saul îi îndepărtase din ţară pe necromanţi şi pe toţi vrăjitorii.

4 Filistenii s-au adunat, au venit şi şi-au fixat tabăra la Şúnem; Saul a adunat tot Israélul şi şi-au fixat tabăra la Ghilbóa. 5 Saul a văzut tabăra filisténilor, s-a temut şi inima i-a tremurat foarte mult. 6 Saul l-a consultat pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urím, nici prin profeţi. 7 Saul le-a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o necromantă ca să merg să o consult!”. Slujitorii lui i-au zis: „Iată, în En-Dor este o necromantă!”.

8 Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Ghiceşte-mi prin necromanţie şi fă să vină la mine cel despre care îţi voi spune!”. 9 Femeia i-a răspuns: „Tu ştii ce a făcut Saul, cum i-a alungat din ţară pe necromanţi şi pe ghicitori. De ce întinzi o cursă sufletului meu? Ca să mă dai la moarte?”. 10 Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: ,„Viu este Domnul, că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru lucrul acesta!”. 11 Femeia i-a zis: „Pe cine vrei să-l aduc la tine?”. El a răspuns: „Adu-mi-l pe Samuél!”.

12 Când femeia l-a văzut pe Samuél, a strigat cu voce tare şi i-a zis femeia lui Saul: „Pentru ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!”. 13 Regele i-a zis: „Nu te teme! Ce vezi?”. Femeia i-a zis lui Saul: „Văd o fiinţă dumnezeiască ridicându-se din pământ”. 14 El i-a zis: „Cum este înfăţişarea lui?”. Ea a răspuns: „Este un bătrân care se ridică şi este învelit cu o mantie”. Saul a înţeles că era Samuél, s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a prosternat.

15 Samuél i-a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai tulburat făcându-mă să mă ridic?”. Saul i-a răspuns: „Sunt într-o mare strâmtorare: filisténii luptă împotriva mea şi Dumnezeu s-a îndepărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin profeţi, nici prin vise. Te-am chemat ca să îmi faci cunoscut ce am de făcut”. 16 Samuél i-a zis: „Pentru ce mă consulţi pe mine când Domnul s-a îndepărtat de tine şi a devenit adversarul tău? 17 Domnul îţi face aşa cum ţi-a spus prin mine. Domnul a îndepărtat domnia din mâinile tale şi a dat-o aproapelui tău, lui Davíd. 18 Pentru că nu ai ascultat de glasul Domnului şi nu ai împlinit mânia lui împotriva lui Amaléc, de aceea ţi-a făcut Domnul lucrul acesta astăzi. 19 Domnul îl dă şi pe Israélul care este cu tine în mâna filisténilor. Mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israél în mâna filisténilor”.

20 Saul s-a aruncat la pământ cât era el de lung. I-a fost foarte frică din cauza cuvintelor lui Samuél: nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase nimic toată ziua şi toată noaptea. 21 Femeia a venit la Saul, l-a văzut foarte înspăimântat şi i-a zis: „Iată, slujitoarea ta a ascultat glasul tău; mi-am riscat viaţa ascultând cuvintele tale pe care mi le-ai spus! 22 Ascultă acum şi tu glasul slujitoarei tale: îţi voi da o bucată de pâine ca să mănânci şi să prinzi putere ca să porneşti la drum!”. 23 El a refuzat şi a zis: „Nu mănânc”. Dar slujitorii lui şi femeia au insistat şi el a ascultat de glasul lor. S-a ridicat de la pământ şi s-a aşezat pe pat. 24 Femeia avea un viţel gras în grajd pe care l-a înjunghiat repede; a luat făină, a frământat-o şi a copt ázime. 25 Le-a adus înaintea lui Saul şi înaintea slujitorilor lui, iar ei au mâncat. Apoi s-au ridicat şi au plecat în noaptea aceea.