Capitolul 3

Misiunea lui Timotéi

1 De aceea, nemaiavând răbdare, ne-a plăcut să rămânem singuri în Aténa 2 şi l-am trimis pe Timotéi, fratele nostru şi colaboratorul lui Dumnezeu la evanghelia lui Cristos, ca să vă întărească şi să vă încurajeze cu privire la credinţa voastră, 3 pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri. De fapt, ştiţi voi înşivă că la aceasta am fost rânduiţi. 4 Şi când eram la voi, v-am spus de mai înainte că vom avea de suferit, după cum s-a şi întâmplat, şi voi o ştiţi. 5 De aceea, nemaiavând răbdare, am trimis ca să aflu despre credinţa voastră, pentru ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul, iar truda noastră să fi fost zadarnică.

6 Dar acum Timotéi s-a întors la noi de la voi şi ne-a adus vestea cea bună a credinţei şi iubirii voastre şi că aveţi o bună amintire despre noi întotdeauna, dorind să ne vedeţi aşa cum şi noi [dorim să vă vedem]. 7 De aceea, fraţilor, suntem mângâiaţi prin voi în orice necesitate şi strâmtorare datorită credinţei voastre, 8 căci acum mai prindem viaţă dacă voi staţi [neclintiţi] în Domnul. 9 De fapt, ce mulţumire i-am putea aduce lui Dumnezeu în privinţa voastră pentru toată bucuria cu care ne bucurăm datorită vouă înaintea Dumnezeului nostru? 10 Noaptea şi ziua îl rugăm cu stăruinţă să vă vedem faţa şi să completăm ceea ce mai lipseşte credinţei voastre.

Rugăciune pentru creşterea în credinţă

11 Însuşi Dumnezeu şi Tatăl nostru şi Domnul nostru Isus să îndrepte calea noastră spre voi, 12 iar pe voi să vă facă Domnul să creşteţi şi să prisosiţi în iubire unii faţă de alţii şi faţă de toţi, aşa cum suntem noi faţă de voi, 13 ca să întărească inimile voastre, aşa încât să fiţi fără prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus împreună cu toţi sfinţii săi! Amin.