Capitolul 5

Aşteptarea venirii Domnului

1 Cât despre timpul şi momentul acela, fraţilor, nu aveţi nevoie ca să vi se scrie, 2 căci voi înşivă ştiţi precis că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii. 3 Când vor zice unii: „Pace şi linişte!”, atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei devastarea precum durerile naşterii peste cea însărcinată şi nu vor scăpa.

4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 Aşadar, să nu dormim precum ceilalţi, ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul! 7 Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. 8 Însă noi, fiind fii ai zilei, să nu ne pierdem cumpătul, ci să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a iubirii, având drept coif speranţa mântuirii, 9 pentru că Dumnezeu nu ne-a predispus pentru mânie, ci pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos, 10 care a murit pentru noi pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el! 11 De aceea, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii şi edificaţi-vă unul pe altul, aşa cum de altfel şi faceţi!

Diferite îndemnuri pentru viaţa comunitară

12 Vă rugăm, fraţilor, să-i recunoaşteţi pe cei care trudesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul şi vă îndeamnă. 13 Să-i consideraţi peste măsură cu dragoste pentru lucrarea lor! Trăiţi în pace unii cu alţii!

14 Vă îndemnăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei care sunt în dezordine, să-i încurajaţi pe cei timizi, să-i sprijiniţi pe cei slabi, să aveţi răbdare faţă de toţi. 15 Vedeţi ca nu cumva să întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna urmăriţi să faceţi binele unii faţă de alţii şi faţă de toţi!

16 Bucuraţi-vă întotdeauna! 17 Rugaţi-vă fără încetare! 18 Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi!

19 Nu stingeţi Duhul! 20 Nu dispreţuiţi profeţiile, 21 dar cercetaţi toate: păstraţi ceea ce este bun! 22 Fiţi departe de orice fel de rău!

23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos! 24 Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Binecuvântarea şi salutul final

25 Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi!

26 Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă! 27 Vă conjur, pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor!

28 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi!