Capitolul 13

Anunţarea vizitei apropiate

1 Pentru a treia oară vin la voi. „Orice hotărâre trebuie să fie stabilită după cuvântul a doi sau trei martori”. 2 Am spus-o mai înainte, atunci când am fost la voi a doua oară, şi o spun acum, când sunt departe, celor care au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi: dacă vin la voi, iarăşi nu voi cruţa, 3 de vreme ce căutaţi o dovadă că în mine vorbeşte Cristos, el care nu este slab faţă de voi, ci este puternic în mijlocul vostru. 4 Căci el a fost răstignit din slăbiciune, însă este viu prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi în el, însă vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu faţă de voi.

5 Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă, pe voi înşivă să vă examinaţi! Sau voi nu recunoaşteţi că Isus Cristos este în voi? Numai dacă n-aţi fi [căzut] la examinare. 6 Sper că recunoaşteţi că noi nu suntem nişte [căzuţi] la examinare. 7 Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău, nu ca să apărem noi încercaţi, ci ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca nişte [căzuţi] la examinare. 8 Căci noi nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9 Într-adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteţi puternici, şi tocmai aceasta o cerem în rugăciunea noastră: întărirea voastră. 10 De aceea vă scriu acestea când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime după autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul spre edificare, şi nu spre dărâmare.

V. CONCLUZIE

Salutul final

11 În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să gândiţi la fel, să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi! 12 Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul cel sfânt! Vă salută toţi sfinţii.

13 Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!