Capitolul 8

III. COLECTA PENTRU BISERICA DIN IERUSALÍM

Generozitatea macedonenilor

1 Vă facem cunoscut, fraţilor, harul lui Dumnezeu care le-a fost dat Bisericilor din Macedónia, 2 pentru că bucuria lor a prisosit în mijlocul necazurilor grele şi a sărăciei cumplite şi a devenit şi mai mare prin bogăţia generozităţii lor. 3 Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor, ba chiar peste puterile lor. 4 Mi-au cerut cu multă stăruinţă favoarea de a participa la slujirea sfinţilor, 5 dar nu numai după cum sperasem noi, ci s-au dăruit mai întâi pe ei înşişi Domnului, apoi nouă prin voinţa lui Dumnezeu.

Motive pentru a fi generoşi

6 Noi l-am rugat pe Tit să ducă la bun sfârşit între voi această binefacere, aşa cum a început-o. 7 Dar, aşa cum sunteţi mai presus în toate, în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă şi în iubirea pe care v-am împărtăşit-o, la fel să fiţi mai presus şi în această binefacere.

8 Nu spun aceasta ca o poruncă, ci, prin râvna altora, vreau să pun la încercare curăţia iubirii voastre. 9 Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, care, pentru voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. 10 În această privinţă vă dau un sfat: [lucrarea] aceasta vă este de folos vouă care, încă de anul trecut, aţi fost cei dintâi nu numai în efectuarea, ci şi în finalizarea ei. 11 Acum duceţi la bun sfârşit realizarea ei aşa încât, după cum aţi avut bunăvoinţa să o doriţi, tot aşa să o şi înfăptuiţi, din ceea ce aveţi, 12 pentru că, dacă este bunăvoinţă, [darul] este bine primit, după cât are cineva, nu după cât nu are. 13 Alinarea altora să nu devină o povară pentru voi, ci să fie în [spirit de] egalitate: 14 prisosul vostru din momentul de faţă [să umple] lipsa lor, pentru ca prisosul lor [să umple] lipsa voastră, aşa încât să fie egalitate, 15 după cum este scris:

Celui care a strâns mult nu i-a prisosit,

iar celui care a strâns puţin nu i-a lipsit”.

Rolul lui Tit

16 Mulţumire să fie adusă lui Dumnezeu, cel care pune în inima lui Tit aceeaşi grijă pentru voi. 17 El nu numai că a primit încurajarea voastră, dar, cuprins de o grijă şi mai mare, a plecat la voi de bunăvoie. 18 Împreună cu el, l-am trimis şi pe fratele care, pentru evanghelie, este renumit în toate Bisericile, 19 dar nu numai atât, ci a şi fost ales de Biserici ca însoţitor al nostru în har al slujirii, căruia ne-am consacrat, spre gloria Domnului şi pentru [a vă arăta] bunăvoinţa noastră. 20 Prin aceasta vrem să evităm ca cineva să ne vorbească de rău cu privire la această colectă bogată de care ne îngrijim, 21 căci noi ne preocupăm de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. 22 Aşadar, l-am trimis împreună cu ei şi pe fratele nostru pe care l-am pus de multe ori la încercare în multe situaţii şi s-a dovedit plin de grijă. Însă acum este şi mai plin de grijă pentru încrederea mare pe care o are în voi. 23 Astfel, fie pentru Tit, însoţitorul şi colaboratorul meu la voi, fie pentru fraţii noştri, delegaţii Bisericilor, gloria lui Cristos, 24 arătaţi-le în faţa Bisericilor dovada iubirii voastre şi motivul mândriei noastre pentru voi!