Capitolul 10

IV. ISTORIA REGILOR LUI IÚDA

ROBOÁM ŞI GRUPAREA LEVÍŢILOR

Schisma

1 Roboám a mers la Síhem, căci tot Israélul venise la Síhem să-l facă rege. 2 Ieroboám, fiul lui Nebát, a auzit – el era încă în Egipt, căci fugise din faţa regelui Solomón – şi s-a întors Ieroboám din Egipt.

3 Au trimis să-l cheme, iar Ieroboám şi tot Israélul au venit şi i-au vorbit lui Roboám, zicând: 4 „Tatăl tău ne-a îngreunat jugul; acum tu uşurează această sclavie grea a tatălui tău şi jugul lui cel greu pe care l-a pus peste noi şi îţi vom sluji!”. 5 El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile!”. Iar poporul a plecat.

6 Regele Roboám s-a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea tatălui său, Solomón, când trăia şi a zis: ,,Cum mă sfătuiţi să răspund acestui popor?”. 7 Ei i-au răspuns: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta şi le vei face pe plac, dacă le vei răspunde şi le vei spune cuvinte frumoase, atunci ei vor fi slujitorii tăi în toate zilele”. 8 Dar Roboám nu a ţinut cont de sfatul pe care i l-au dat bătrânii şi s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el şi care stăteau în faţa lui. 9 El a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund acestui popor care îmi spune: «Uşurează jugul pe care tatăl tău l-a pus peste noi!»?”. 10 Tinerii care crescuseră cu el i-au zis: „Aşa să spui poporului care ţi-a zis: «Tatăl tău a îngreunat jugul nostru, iar tu uşurează-l de deasupra noastră!», aşa să le spui: «Degetul meu mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11 Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, însă eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v-a bătut cu bice, eu, însă, [vă voi bate] cu scorpioni»”.

12 Ieroboám şi tot poporul au venit la Roboám a treia zi, după cum zisese regele: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile!”. 13 Regele le-a răspuns aspru. Regele Roboám nu a ţinut cont de sfatul bătrânilor 14 şi le-a vorbit după sfatul tinerilor: „[Tatăl meu] v-a îngreunat jugul, eu însă voi adăuga asupra voastră; tatăl meu v-a bătut cu bice, eu, însă, [vă voi bate] cu scorpioni”. 15 Dar regele nu a ascultat de popor, căci a fost orânduit de Dumnezeu ca Domnul să facă să se împlinească cuvântul său pe care i l-a spus prin Ahía din Şílo lui Ieroboám, fiul lui Nebát. 16 Poporul, tot Israélul – pentru că regele nu i-a ascultat – i-a răspuns regelui:

„Ce parte avem noi cu Davíd? Nu avem moştenire cu fiul lui Iése! Fiecare la corturile sale, Israél! Acum, vezi-ţi de casa ta, Davíd!”.

Şi tot Israélul a plecat la corturile sale. 17 Peste fiii lui Israél care locuiau în cetăţile lui Iúda a domnit Roboám. 18 Regele Roboám l-a trimis la ei pe Hadorám, cel care era [responsabil] peste muncile forţate. Dar fiii lui Israél l-au ucis cu pietre şi [Hadorám] a murit. Iar regele Roboám s-a grăbit să urce într-un car ca să fugă la Ierusalím. 19 Astfel s-a despărţit Israél de casa lui Davíd până în ziua de azi.