Capitolul 11

Acţiunile lui Roboám (931 – 914 î.C.)

1 Roboám a venit la Ierusalím şi a adunat casa lui Iúda şi a lui Beniamín – o sută optzeci de mii de viteji buni de război – ca să lupte împotriva casei lui Israél şi să aducă înapoi domnia la Roboám. 2 Dar cuvântul Domnului a fost către Şemáia, omul lui Dumnezeu: 3 „Vorbeşte-i lui Roboám, fiul lui Solomón, regele lui Iúda, şi întregului Israél care este în Iúda şi în Beniamín şi spune-le: 4 «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Nu urcaţi şi nu luptaţi împotriva fraţilor voştri! Fiecare dintre voi să se întoarcă la casa lui, căci de la mine a fost lucrul acesta›!»”. Ei au ascultat de cuvântul Domnului, s-au întors şi nu au mai mers împotriva lui Ieroboám.

5 Roboám a locuit la Ierusalím şi a construit cetăţi fortificate în Iúda. 6 A construit [cetăţile] Betleém, Etám, Técoa, 7 Bet-Ţur, Sóco, Adulám, 8 Gat, Maréşa, Zif, 9 Adoráim, Láchiş, Azéca, 10 Ţoréea, Aialón şi Hebrón, care erau în Iúda şi în Beniamín, cetăţi fortificate. 11 A întărit fortăreţele, a pus în ele conducători şi [a făcut] magazii pentru hrană, untdelemn şi vin. 12 [A pus] în fiecare cetate scuturi şi suliţe şi le-a întărit foarte mult. Iúda şi Beniamín erau ale lui.

Clerul, alături de Roboám

13 Preoţii şi levíţii care erau în tot Israélul au ieşit la el din teritoriile lor. 14 Căci levíţii şi-au părăsit satele şi proprietăţile lor şi au venit în Iúda şi la Ierusalím, pentru că Ieroboám şi fiii săi i-au înlăturat să mai fie preoţi ai Domnului. 15 [Ieroboám] şi-a pus preoţi ai înălţimilor, ai demonilor şi ai viţeilor pe care îi făcuse. 16 După ei, din toate triburile lui Israél care şi-au pus sufletele să-l caute pe Domnul Dumnezeul lui Israél, au venit la Ierusalím ca să aducă jertfe Domnului Dumnezeului părinţilor lor. 17 Ei i-au întărit astfel regatul lui Iúda şi l-au sprijinit pe Roboám, fiul lui Solomón, timp de trei ani. Căci el a mers pe calea lui Davíd şi a lui Solomón timp de trei ani.

Familia lui Roboám

18 Roboám a luat-o de soţie pe Mahalát, fiica lui Ierimót, fiul lui Davíd şi a lui Abiháil, fiica lui Elíab, fiul lui Iése. 19 Ea i-a născut fii pe Ieúş, Şemária şi Zahám. 20 După ea, a luat-o pe Maáca, fiica lui Absalóm. Ea i-a născut pe Abía, pe Atái, pe Zizá şi pe Şelomít. 21 Roboám o iubea pe Maáca, fiica lui Absalóm, mai mult decât pe toate soţiile şi concubinele sale. Căci a avut optsprezece soţii şi şaizeci de concubine; a dat naştere la douăzeci şi opt de fii şi şaizeci de fiice. 22 Roboám a dat cel dintâi loc lui Abía, fiul Maácăi, şi l-a pus conducător între fraţii lui, căci [voia să-l facă] rege. 23 Cu prudenţă a răspândit dintre toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iúda şi ale lui Beniamín; le-a dat multă hrană şi le-a luat o mulţime de soţii.