Capitolul 16

Lupta cu Israél

1 În anul al treizeci şi şaselea al domniei lui Asá, Baéşa, regele lui Israél, a urcat împotriva lui Iúda şi a construit Ráma ca să nu lase [pe nimeni] să iasă şi să intre la Asá, regele lui Iúda. 2 Asá a scos argintul şi aurul din vistieriile casei Domnului şi din casa regelui şi a trimis la Ben-Hadád, regele lui Arám, care locuia la Damásc, să-i spună: 3 „Să fie o alianţă între mine şi tine ca între tatăl meu şi tatăl tău! Iată, îţi trimit argint şi aur! Hai, rupe alianţa ta cu Baéşa, regele lui Israél, ca să plece de la mine!”. 4 Ben-Hadád l-a ascultat pe regele Asa; le-a trimis pe căpeteniile vitejilor pe care îi avea împotriva cetăţilor lui Israél. Ei au lovit [cetăţile] Ión, Dan, Ábel-Máim şi toate depozitele din cetăţile lui Neftáli. 5 Când a auzit Baéşa [lucrul acesta], a încetat să mai construiască Ráma şi şi-a oprit lucrarea. 6 Regele Asá i-a luat pe toţi cei din Iúda şi au ridicat pietrele din Ráma şi lemnul pe care le utilizase Baéşa şi a construit cu ele Ghéba şi Míţpa.

7 În acel timp, Hanáni, văzătorul, a venit la Asá, regele lui Iúda, şi i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe regele din Arám şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea armata regelui din Arám a scăpat din mâinile tale. 8 Oare etiopienii şi libienii nu erau o armată mare, cu multe care şi foarte mulţi călăreţi? Te-ai sprijinit pe Domnul şi el i-a dat în mâinile tale. 9 Căci ochii Domnului scrutează tot pământul ca să se arate tare faţă de cei cu inima integră faţă de el. Te-ai comportat ca un nebun în privinţa aceasta; de acum înainte vei avea războaie”. 10 Asá s-a mâniat pe văzător şi l-a pus în închisoare; se înfuriase pe el din cauza aceasta. În acel timp, Asá i-a oprimat [pe unii] din popor.

11 Faptele lui Asá, cele dintâi şi cele de pe urmă, iată-le scrise în Cartea Regilor lui Iúda şi ai lui Israél. 12 În anul al treizeci şi nouălea al domniei sale, Asá s-a îmbolnăvit de picioare şi boala lui a devenit foarte grea. Însă nici în timpul bolii sale nu l-a căutat pe Domnul, ci pe vindecători. 13 Asá a adormit cu părinţii săi şi a murit în anul al patruzeci şi unulea al domniei lui. 14 L-au îngropat în mormântul pe care şi-l săpase în cetatea lui Davíd. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii şi amestecuri de diferite feluri pregătite după meşteşugul amestecării. Şi au ars pentru el foarte multe [mirodenii].