Capitolul 19

Iehú îl mustră pe Iosafát

1 Iosafát, regele, s-a întors în pace acasă la Ierusalím. 2 Iehú, fiul lui Hanáni, profetul, i-a ieşit înainte şi i-a zis regelui Iosafát: „Oare se cuvine să-l ajuţi pe cel rău şi să-i iubeşti pe cei care-l urăsc pe Domnul? Pentru aceasta, mânia Domnului va veni asupra ta. 3 Totuşi, sunt lucruri bune în tine, căci ai ars Aşérele şi ţi-ai stabilit inima să-l caute pe Dumnezeu”.

Reforma judiciară

4 Iosafát a locuit la Ierusalím. A ieşit şi a mers prin popor, de la Béer-Şéba până la zona muntoasă a lui Efraím, şi i-a întors la Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 5 A pus judecători în ţară: în toate cetăţile lui Iúda şi în fortăreţe – cetate după cetate. 6 Le-a zis judecătorilor: „Vedeţi ce faceţi, pentru că nu judecaţi pentru un om, ci pentru Domnul; el este cu voi când faceţi judecată. 7 Acum, frica Domnului să fie peste voi! Aveţi grijă cum lucraţi! Căci la Domnul nu este nedreptate; nu este părtinitor şi nu primeşte daruri”.

8 Întorcându-se la Ierusalím, Iosafát a pus şi în Ierusalím dintre levíţi, preoţi şi dintre capii părinteşti ai lui Israél ca să împartă de la Domnul judecată şi dreptate. 9 Şi le-a poruncit: „Să lucraţi în frica de Domnul, după adevăr şi cu inimă integră! 10 În orice problemă cu care vor veni la voi fraţii voştri care locuiesc în cetăţile lor: între sânge şi sânge, între lege şi poruncă, între hotărâri şi judecăţi, să-i învăţaţi să nu se facă vinovaţi înaintea Domnului, ca să nu vină mânia lui peste voi şi peste fraţii voştri! Faceţi aceasta şi nu veţi fi vinovaţi!

11 Iată, Amária, marele preot, va fi peste voi pentru toate problemele legate de Domnul, iar Zebadía, fiul lui Ismaél, căpetenia casei lui Iúda, pentru toate problemele legate de rege; levíţii vor fi scribi înaintea voastră. Fiţi tari şi lucraţi! Domnul va fi cu cel bun”.