Capitolul 25

Domnia lui Amasía (796 – 781 î.C.)

1 Amasía avea douăzeci şi cinci de ani când a devenit rege şi a fost rege douăzeci şi nouă de ani la Ierusalím. Numele mamei lui era Ioadan din Ierusalím. 2 El a făcut ceea ce este drept în ochii Domnului, dar nu cu o inimă integră. 3 Când şi-a întărit domnia, i-a ucis pe slujitorii săi care îl loviseră pe rege, tatăl său. 4 Dar pe fiii lor nu i-a ucis, întrucât [a făcut] cum este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul a poruncit, zicând: „Să nu-i omorâţi pe părinţi pentru fii şi nici pe fii să nu-i omorâţi pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul său!”.

Războiul împotriva lui Edóm

5 Amasía i-a adunat pe cei din Iúda şi i-a aşezat după casele părinteşti, căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute, pentru întregul Iúda şi Beniamín. I-a numărat de la douăzeci de ani în sus şi i-a găsit trei sute de mii de [bărbaţi] aleşi [în stare] să iasă la armată şi să mânuiască sabia şi scutul. 6 A mai tocmit din Israél o sută de mii de viteji cu o sută de talánţi de argint. 7 Un om al lui Dumnezeu a venit la el şi a zis: „Rege, armata lui Israél să nu meargă cu tine, căci Domnul nu este cu Israél, cu niciunul dintre fiii lui Efraím! 8 Şi chiar dacă merge şi tu te vei arăta puternic în luptă, Dumnezeu te va face să cazi înaintea duşmanului, întrucât Dumnezeu are puterea să te ajute şi să te facă să cazi”. 9 Amasía i-a zis omului lui Dumnezeu: „Dar ce să fac cu cei o sută de talánţi pe care i-am dat trupei lui Israél?”. Omul lui Dumnezeu i-a răspuns: „Domnul poate să-ţi dea mult mai mult decât atât”. 10 Atunci, Amasía a despărţit trupa care a venit la el din Efraím ca ei să meargă acasă. Ei s-au mâniat foarte mult împotriva lui Iúda şi s-au întors acasă mâniaţi.

11 Amasía a prins curaj, a scos poporul la Ghé-Hamélah şi i-a lovit pe fiii lui Seír: zece mii [de oameni]. 12 Fiii lui Iúda au capturat zece mii de [oameni] vii pe care i-au dus pe vârful unei stânci. I-au aruncat de pe vârful stâncii şi toţi au fost zdrobiţi. 13 Însă oamenii din trupa pe care o trimisese înapoi ca să nu mai meargă cu el la luptă au năvălit asupra cetăţilor lui Iúda, de la Samaría până la Bet-Horón, au ucis dintre ei trei mii şi au luat o pradă mare.

14 Când Amasía s-a întors după ce i-a lovit pe cei din Edóm, i-a adus pe zeii fiilor lui Seír şi i-a aşezat ca zei ai săi: înaintea lor s-a închinat şi a ars tămâie pentru ei. 15 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Amasía. A trimis la el un profet să-i zică: „Pentru ce i-ai consultat pe zeii poporului care nu au putut să-l salveze pe poporul lor din mâna ta?”. 16 Pe când vorbea el, [Amasía] i-a zis: „Oare te-am pus noi sfetnic al regelui? Încetează! Pentru ce vrei să fii lovit?”. Profetul a încetat, zicând: „Acum ştiu că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta şi nu ai ascultat de sfatul meu”.

17 Amasía, regele lui Iúda, s-a sfătuit şi a trimis la Ióas, fiul lui Ioaház, fiul lui Iehú, să-i spună: „Vino să ne vedem în faţă!”. 18 Ióas, regele lui Israél, a trimis să spună lui Amasía, regele lui Iúda:

,,Spinul care este în Libán a trimis să spună cedrului care este în Libán:

«Dă-o pe fiica ta de soţie fiului meu!».

Dar animalele sălbatice din Libán au trecut şi au călcat spinul în picioare.

19 Tu zici că l-ai lovit pe Edóm şi ţi s-a înălţat inima lăudându-te. Acum rămâi acasă! De ce să provoci răul şi să cazi tu şi Iúda împreună cu tine?”.

20 Dar Amasía nu a ascultat, căci de la Domnul era aceasta, ca să-i dea în mâna lor, pentru că i-au căutat pe zeii lui Edóm. 21 Ióas, regele lui Israél, a urcat şi s-a văzut faţă în faţă cu Amasía, regele lui Iúda, la Bet-Şémeş, care este în Iúda. 22 Iúda a fost bătut înaintea lui Israél şi fiecare a fugit la cortul lui. 23 Dar pe Amasía, regele lui Iúda – fiul lui Ióas, fiul lui Ahazía –, Ióas, regele lui Israél, l-a prins la Bet-Şémeş şi l-a dus la Ierusalím. A făcut o spărtură de patru sute de cóţi în zidul Ierusalímului, de la Poarta Efraím până la Poarta Unghiului. 24 A luat tot aurul, tot argintul, toate obiectele care se găseau în casa lui Dumnezeu, la Óbed-Edóm, vistieriile casei împăratului şi pe ostatici. Apoi s-a întors în Samaría.

25 Amasía, fiul lui Ióas, regele lui Iúda, a mai trăit cincisprezece ani după moartea lui Ióas, fiul lui Ioaház, regele lui Israél.

26 Celelalte fapte ale lui Amasía, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt ele oare scrise în Cartea Regilor lui Iúda şi ai lui Israél? 27 Însă atunci când Amasía s-a îndepărtat de la urmarea lui Dumnezeu, au făcut un complot împotriva lui la Ierusalím. El a fugit la Láchiş, însă au trimis după el la Láchiş şi l-au omorât acolo. 28 L-au dus pe cai şi l-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Iúda.