Capitolul 35

Pregătirea Paştelui

1 Iosía a celebrat Paştele [în cinstea] Domnului la Ierusalím şi au înjunghiat Paştele în a paisprezecea zi a lunii întâi.

2 I-a pus pe preoţi la slujirea lor şi i-a întărit în slujirea din casa Domnului. 3 Le-a zis levíţilor care instruiau tot Israélul şi care erau consacraţi Domnului: „Puneţi arca sfântă în casa pe care a construit-o Solomón, fiul lui Davíd, regele lui Israél, ca să nu mai fie o povară pentru umerii voştri! Acum, slujiţi-i Domnului Dumnezeului vostru şi poporului său, Israél! 4 Pregătiţi-vă după casele voastre părinteşti, după grupele voastre, după cum a scris Davíd, regele lui Israél, şi după cum a scris Solomón, fiul său! 5 Staţi în sanctuar după împărţirea casei părinteşti pentru fraţii voştri, fiii poporului, şi după grupa casei părinteşti a levíţilor! 6 Înjunghiaţi Paştele, sfinţiţi-vă şi pregătiţi pentru fraţii voştri ca să facă după cuvântul Domnului [rostit] prin Moise!”.

Solemnitatea

7 Iosía a dat pentru fiii poporului din turmă miei şi iezi – treizeci de mii –, toţi pentru jertfa de Paşti, tuturor celor care erau de faţă şi trei mii de boi: aceştia erau din bunurile regelui. 8 Căpeteniile lui au dat de bună voie poporului, preoţilor şi levíţilor: Hilchía, Zaharía şi Iehiél, conducătorii casei lui Dumnezeu; au dat preoţilor pentru jertfa de Paşti două mii şase sute de miei şi trei sute de boi. 9 Conanía, Şemáia şi Netaneél, fraţii săi, Haşabía, Ieiél şi Iozabád, căpeteniile levíţilor, le-au dat levíţilor, pentru jertfa de Paşti, cinci mii de [miei] şi cinci sute de boi. 10 Au pregătit slujirea, iar preoţii şi levíţii s-au aşezat la locurile lor, după grupele lor, după porunca regelui. 11 Au jertfit Paştele. Preoţii au stropit [sânge luat] din mâinile levíţilor care jupuiau. 12 Au pus deoparte arderea de tot ca să le dea grupelor caselor părinteşti ale fiilor poporului ca să le aducă Domnului după cum este scris în cartea lui Moise. Tot aşa au făcut şi cu boii. 13 Au fiert Paştele la foc, după lege, şi au fiert lucrurile sfinte în oale, cazane şi vase şi le-au împărţit tuturor fiilor poporului. 14 Apoi au pregătit pentru ei şi pentru preoţi, întrucât preoţii, fiii lui Áaron, erau [angajaţi] în aducerea arderilor de tot şi a grăsimilor până noaptea. De aceea levíţii au pregătit pentru ei şi pentru preoţi, fiii lui Áaron. 15 Cântăreţii, fiii lui Asáf, stăteau la locul lor, după porunca lui Davíd, a lui Asáf, a lui Hemán şi a lui Iedutún, văzătorul regelui. Uşierii stăteau la fiecare uşă: nu puteau să se îndepărteze de la slujirea lor, căci fraţii lor, levíţii, pregăteau şi pentru ei.

16 Au pregătit toată slujirea Domnului în ziua aceea, ca să celebreze Paştele şi să aducă arderi de tot pe altarul Domnului după porunca regelui Iosía. 17 Fiii lui Israél care erau de faţă au celebrat în acel timp Paştele şi Sărbătoarea Ázimelor timp de şapte zile. 18 Nu se mai celebrase un astfel de Paşte în Israél din zilele lui Samuél, profetul. Niciun rege al lui Israél nu mai celebrase Paştele cum l-au celebrat Iosía, preoţii, levíţii, întregul Iúda şi Israélul care era de faţă şi locuitorii Ierusalímului.

Sfârşitul tragic al domniei

19 În anul al optsprezecelea al domniei lui Iosía au celebrat acest Paşte. 20 După toate aceste lucruri pe care le-a pregătit Iosía în casa Domnului, Néco, regele Egiptului, a mers la luptă împotriva [cetăţii] Carchémiş, pe Eufrát, iar Iosía i-a ieşit în întâmpinare. 21 [Néco] a trimis mesageri la [Iosía] să-i spună: „Ce este între mine şi tine, rege al lui Iúda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva casei cu care sunt în război. Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească! 22 Dar Iosía nu s-a întors dinaintea lui, ci a căutat să lupte împotriva lui, fără să asculte de cuvintele lui Néco, care erau de la Dumnezeu, şi a venit să lupte în Valea Meghído. 23 Arcaşii au tras asupra regelui Iosía, iar regele le-a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt grav rănit!”. 24 Slujitorii l-au luat dintr-un car, l-au pus într-un alt car al lui şi l-au adus la Ierusalím. [Acolo] a murit şi a fost îngropat în mormântul părinţilor săi. Întregul Iúda şi Ierusalímul l-au plâns pe Iosía. 25 Ieremía a făcut un cântec de jale pentru Iosía. Toţi cântăreţii şi toate cântăreţele au vorbit de Iosía în cântecele lor de jale până în ziua de azi şi au ajuns o regulă în Israél. Iată, sunt scrise între Cântecele de jale.

26 Celelalte fapte ale lui Iosía, bunătatea lui, după cum este scris în legea Domnului, 27 cuvintele lui cele dintâi şi cele de pe urmă, iată-le scrise în Cartea Regilor lui Israél şi ai lui Iúda.