Capitolul 4

Obiectele din templu

1 A făcut un altar de bronz de douăzeci de cóţi lungime, douăzeci de cóţi lăţime, zece cóţi înălţime. 2 A făcut marea turnată, care avea zece cóţi de la o margine la alta; era perfect rotundă şi înălţimea ei era de cinci cóţi. Un fir de treizeci de cóţi o cuprindea de jur împrejur. 3 Sub ea, de jur împrejur, erau chipuri de boi, câte zece la fiecare cot, de jur împrejurul mării; erau două rânduri de boi turnaţi odată cu ea. 4 Stătea pe doisprezece boi: trei cu faţa spre nord, trei cu faţa spre vest, trei cu faţa spre sud şi trei cu faţa spre est. Marea era deasupra lor şi spatele lor era spre interior. 5 Grosimea ei era de un lat de palmă, iar marginea ei era ca marginea unei cupe, ca floarea de crin. Trei mii de bat încăpeau în ea.

6 A făcut zece lighene şi a pus cinci la dreapta şi cinci la stânga pentru ca să se spele în ele. Spălau în ele ceea ce era pentru arderea de tot, iar marea era ca să se spele preoţii în ea. 7 A făcut zece candelabre de aur, după regula lor, şi le-a aşezat în templu: cinci la dreapta şi cinci la stânga. 8 A mai făcut zece mese şi le-a aşezat în templu: cinci la dreapta şi cinci la stânga. A făcut o sută de farfurii din aur.

9 A făcut curtea preoţilor, curtea cea mare şi porţi pentru curte şi a îmbrăcat porţile lor cu bronz. 10 A pus marea de aramă în partea dreaptă, spre răsărit, în partea de sud.

11 Hirám a făcut lighenele, lopeţile şi farfuriile. Hirám a terminat de făcut toată lucrarea pe care a avut-o de făcut pentru regele Solomón, pentru casa lui Dumnezeu:

12 cele două coloane şi cele două capiteluri rotunde care erau pe vârful celor două coloane; cele două reţele, ca să acopere capitelurile rodunde care erau pe vârful coloanelor; 13 cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, două rânduri de rodii pentru fiecare reţea, ca să acopere cele două capiteluri rotunde care erau deasupra coloanelor; 14 cele zece postamente şi cele zece lighene care erau pe postamente; 15 o mare şi cei doisprezece boi de sub ea; 16 oalele, lopeţile şi cazanele. Toate aceste lucruri pe care i le-a făcut regelui Solomón pentru casa Domnului erau din bronz lustruit. 17 Regele le-a turnat în zona Iordánului în pământ argilos, între Sucót şi Ţeréda. 18 Solomón a făcut toate aceste foarte multe instrumente: nu s-a putut cunoaşte greutatea bronzului. 19 Solomón a făcut toate instrumentele pentru casa Domnului: altarul din aur şi mesele pe care erau pâinile punerii înainte; 20 candelabrele şi candelele lor din aur fin ca să ardă, după regula lor, înaintea [încăperii] Debír; 21 florile, candelele şi cele două cenuşare de aur, din aurul cel mai pur; 22 vasele, cuţitele, cazanele, ceştile şi cenuşarele de aur fin; intrarea casei şi uşile ei interioare pentru Sfânta Sfintelor şi uşile casei, ale templului, erau din aur.