Capitolul 8

Terminarea construcţiilor

1 După douăzeci de ani, cât timp Solomón a zidit templul Domnului şi palatul său, 2 el a refăcut cetăţile pe care i le-a dat Hirám şi i-a pus să locuiască în ele pe fiii lui Israél. 3 Solomón a mers împotriva [cetăţii] Hamát la Ţobá şi a pus stăpânire pe ea. 4 A refăcut [cetatea] Tadmór în pustiu şi toate cetăţile-depozit pe care le construise în Hamát. 5 A refăcut apoi Bet-Horónul de Sus şi Bet-Horónul de Jos drept cetăţi întărite cu ziduri, porţi şi zăvoare; 6 [cetatea] Baalát şi toate cetăţile-depozit pe care le avea Solomón, toate cetăţile pentru care şi toate cetăţile pentru călăreţi: tot ce a dorit Solomón să construiască în Ierusalím, în Libán şi în tot ţinutul stăpânirii sale.

7 Tot poporul care rămăsese dintre hetéi, amoréi, ferezéi, hevéi şi iebuséi – care nu sunt din Israél – 8 dintre fiii lor care au rămas după ei în ţară şi pe care nu i-au nimicit fiii lui Israél, Solomón i-a adus la munci forţate până în ziua de azi. 9 Pe fiii lui Israél, Solomón nu i-a pus să fie sclavi la muncile sale, întrucât ei erau războinici, căpetenii ale slujitorilor săi, căpetenii ale carelor şi ale călăreţilor săi. 10 Acestea sunt căpeteniile pe care le avea regele Solomón: două sute cincizeci care supravegheau poporul.

11 Solomón a dus-o pe fiica lui Faraón din cetatea lui Davíd în casa pe care o construise pentru ea, căci zicea: „Să nu locuiască soţia mea în casa lui Davíd, regele lui Israél, pentru că [locurile] prin care a trecut arca Domnului sunt sfinte!”.

12 Atunci Solomón a adus arderi de tot Domnului pe altarul Domnului pe care-l construise înaintea vestibulului. 13 [Aducea] arderi de tot după necesitatea fiecărei zile: pentru [zilele] de sabát, pentru lunile noi şi pentru sărbători, de trei ori pe an: pentru Sărbătoarea Ázimelor, pentru Sărbătoarea Săptămânilor şi pentru Sărbătoarea Corturilor. 14 A stabilit, după regula lui Davíd, tatăl său, grupele preoţilor la slujirea lor, pe levíţi la slujirea lor, să-l laude şi să-l slujească înaintea preoţilor, după necesitatea fiecărei zile; pe uşieri, după grupele lor, pentru fiecare uşă, căci astfel era porunca lui Davíd, omul lui Dumnezeu. 15 Nu s-a abătut de la porunca regelui cu privire la preoţi şi levíţi, cu privire la niciun lucru, nici cu privire la vistierii. 16 Toată lucrarea lui Solomón a fost pregătită până în ziua întemeierii templului Domnului şi până la terminarea lui: casa Domnului a fost terminată.

Gloria lui Solomón

17 Atunci, Solomón a plecat la Éţion- Ghéber şi la Elót, pe ţărmul mării, în ţinutul lui Edóm. 18 Hirám i-a trimis prin slujitorii săi corăbii şi slujitori care cunoşteau marea. Ei au mers cu slujitorii lui Solomón la Ofír, au luat de acolo patru sute cincizeci de talánţi de aur şi i-au adus la regele Solomón.