Capitolul 11

Prima campanie a lui Lýsias

1 Puţin timp după, Lýsias, tutore şi rudă a regelui, [responsabil] peste treburile [regatului], acceptând cu greu cele întâmplate, 2 a adunat cam optzeci de mii [de pedestraşi] şi toţi călăreţii şi a pornit împotriva iudeilor, plănuind să facă Ierusalímul o cetate unde să locuiască grecii; 3 să supună la impozit templul asemenea celorlalte sanctuare ale neamurilor şi să scoată la vânzare funcţia de mare preot în fiecare an, 4 fără a lua în seamă câtuşi de puţin puterea lui Dumnezeu, ci încrezându-se pe zecile de mii de pedestraşi, pe miile de călăreţi şi pe cei optzeci de elefanţi.

5 A venit în Iudéea şi s-a apropiat de Baitsúr, loc întărit, aflat cam la cinci stádii de Ierusalím, şi a început să-l asedieze. 6 Când cei care erau cu [Iúda] Macabéul au aflat că [Lýsias] bate cetăţile, au început cu suspine şi lacrimi să se roage Domnului împreună cu mulţimea să-l trimită pe îngerul cel bun ca să-l salveze pe Israél. 7 Însuşi Macabéul a pus cel dintâi mâna pe arme şi i-a încurajat pe ceilalţi să-i ajute pe fraţii lor aflaţi în pericol; şi toţi împreună s-au avântat cu entuziasm. 8 Fiind încă în Ierusalím, li s-a arătat mergând înaintea lor un călăreţ în haine albe, zăngănindu-şi armele de aur. 9 Atunci, toţi împreună l-au binecuvântat pe Dumnezeul cel îndurător şi au prins curaj, fiind pregătiţi să străpungă nu numai oameni, ci şi fiarele cele mai sălbatice şi ziduri de fier. 10 Înaintau în linie de luptă împreună cu aliatul [venit] din cer, întrucât Domnul se îndurase de ei. 11 Năpustindu-se ca nişte lei asupra duşmanilor, au doborât la pământ unsprezece mii [de pedestraşi], o mie şase sute de călăreţi, iar pe ceilalţi i-au pus pe fugă. 12 Cei mai mulţi dintre ei au scăpat cu răni şi dezbrăcaţi; însuşi Lýsias a scăpat fugind în chip ruşinos.

Pacea cu iudeii

13 Dar cum nu era lipsit de minte, s-a gândit la înfrângerea care i s-a întâmplat şi a înţeles că evreii sunt de neînvins, pentru că Dumnezeul cel puternic este aliatul lor. 14 Le-a trimis mesageri ca să se înţeleagă în toate cele drepte, [garantându-le] că-l va convinge şi-l va constrânge pe rege să le fie prieten. 15 Macabéul a fost de acord cu toate câte le propunea Lýsias, gândindu-se la ce era de folos tuturor. Şi toate cele pe care Macabéul i le trimisese lui Lýsias în scris cu privire la iudei au fost aprobate de rege.

16 Scrisoarea pe care Lýsias le-a trimis-o iudeilor era scrisă astfel: „Lýsias, mulţimii iudeilor, sănătate! 17 Ioan şi Abesalóm, trimişii voştri, mi-au înmânat înscrisul de mai jos şi m-au rugat cu privire la cele cuprinse în el. 18 Cele care trebuiau să-i fie transmise regelui, i le-am făcut cunoscute, iar el a fost de acord cu ceea ce se cuvenea. 19 Dacă veţi păstra bunăvoinţă faţă de treburile [ţării], mă voi strădui şi pe mai departe să fiu în slujba binelui vostru. 20 Cât despre acestea şi despre detalii, am dat porunci şi alor voştri şi alor mei să discute cu voi. 21 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, ziua a douăzeci şi patra a lui Dioscor”.

22 Scrisoarea regelui avea acest conţinut: „Regele Antióh, fratelui Lýsias, sănătate! 23 După ce tatăl nostru s-a mutat la zei, voind noi ca [toţi] cei din regat să fie liniştiţi ca să se poată ocupa de cele ale lor, 24 întrucât am auzit că iudeii nu vor să se supună [hotărârii] tatălui [meu] de a trece la [obiceiurile] greceşti, ci îşi urmează propriul mod de viaţă, cer să li se permită datinile proprii. 25 Deoarece vrem ca acest neam să fie în afara oricărei tulburări, am hotărât să li se dea înapoi templul şi să trăiască după obiceiurile strămoşilor lor. 26 Aşadar, vei face bine dacă vei trimite la ei şi le vei întinde [mâna] dreaptă ca, văzând ei hotărârea noastră, să prindă curaj şi să-şi petreacă timpul ocupându-se fiecare de ale sale”.

27 Iar scrisoarea regelui către popor era aceasta: „Regele Antióh, către sfatul bătrânilor iudeilor şi către ceilalţi iudei, sănătate! 28 Dacă sunteţi sănătoşi, este ceea ce ne dorim. Şi noi suntem sănătoşi. 29 Meneláu ne-a făcut cunoscut că vreţi să vă întoarceţi fiecare la ale sale. 30 Celor care se întorc până la treizeci ale [lunii] Xánticos li se va da  [mâna] dreaptă cu aprobare. 31 Iudeii să se folosească de mâncărurile lor şi de legile lor ca mai înainte şi nimeni dintre ei să nu fie tulburat în niciun fel pentru [vreo greşeală] făcută din neştiinţă. 32 L-am trimis la voi pe Meneláu ca să vă liniştească. 33 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, ziua a cincisprezecea a [lunii] Xánticos”.

34 Le-au trimis şi románii o scrisoare care avea următorul [conţinut]: „Quíntus Mémmius şi Títus Maníus, trimişii románilor, către poporul iudeilor, sănătate! 35 Cât despre cele pe care vi le-a permis Lýsias, ruda regelui, vi le permitem şi noi. 36 Cele pe care a hotărât să le înainteze regelui, cercetaţi-le şi trimiteţi imediat pe cineva ca să le prezentăm [regelui] aşa cum este bine pentru voi, căci noi vom merge la Antiohía! 37 De aceea, grăbiţi-vă să trimiteţi câţiva ca să ştim şi noi care este părerea voastră! 38 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, ziua a cincisprezecea a [lunii] Xánticos”.