Capitolul 3

Ziua Domnului va veni cu siguranţă

1 Iubiţilor, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu; în ele vreau ca, prin amintirile voastre, să vă trezesc să vă amintiţi de judecata dreaptă. 2 Aduceţi-vă aminte de cuvintele prezise de sfinţii profeţi şi de porunca Domnului şi Mântuitorului dată prin apostolii voştri!

3 Mai înainte de toate, să ştiţi că vor veni în zilele de pe urmă batjocoritori sarcastici care umblă după propriile lor pofte 4 şi vor spune: „Unde este promisiunea venirii lui? Iată, părinţii voştri au murit şi toate rămân aşa cum erau la începutul creaţiei!”. 5 Aceştia vor să ignore că de la început au fost cerurile şi un pământ care din apă şi prin apă s-a format la cuvântul lui Dumnezeu 6 şi, prin acestea, lumea de atunci a pierit înecată în apă. 7 Dar prin acelaşi cuvânt cerurile şi pământul de acum sunt păstrate pentru foc, ţinute pentru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor nelegiuiţi.

8 Dar aceasta să n-o ingoraţi, iubiţilor: o zi la Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi! 9 Domnul nu întârzie [împlinirea] promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire. 10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; [în ziua aceea], cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel şi pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite.

11 Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi! 13 Dar noi aşteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi şi un pământ nou în care va locui dreptatea.

Învăţătura autentică a sfântului Paul

14 De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană! 15 Să consideraţi ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, aşa cum v-a scris şi iubitul nostru frate Paul, după înţelepciunea care i s-a dat, 16 precum o face în toate scrisorile în care vorbeşte despre acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi incompetenţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire.

Concluzie

17 Aşadar, voi, iubiţilor, ştiind de mai înainte, fiţi atenţi ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de eroarea celor fărădelege, să cădeţi din statornicia voastră! 18 Dar creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos! Lui [să-i fie] gloria acum şi în ziua veşniciei! Amin!