Capitolul 13

Domnia lui Ioaház în Israél (814 – 798 î.C.)

1 În anul al douăzeci şi treilea al lui Ióas, fiul lui Ahazía, regele lui Iúda, a domnit Ioaház, fiul lui Iehú, peste Israél, la Samaría. A domnit şaptesprezece ani. 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului urmând păcatul lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască; nu s-a îndepărtat de la el.

3 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israél şi i-a dat în mâna lui Hazaél, regele din Arám, şi în mâna lui Ben-Hadád, fiul lui Hazaél, tot timpul. 4 Ioaház s-a rugat înaintea Domnului, iar Domnul l-a ascultat, căci a văzut oprimarea lui Israél, întrucât îi oprima regele din Arám. 5 Domnul i-a dat lui Israél un eliberator care i-a scos din mâna lui Arám. Fiii lui Israél au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6 Dar nu s-au îndepărtat de la păcatele casei lui Ieroboám, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască mergând în ele: şi Aşéra a rămas în Samaría. 7 Nu i-a fost lăsat lui Ioaház mai mult popor decât cincizeci de călăreţi, zece care şi zece mii de pedestraşi, căci îi nimicise regele din Arám şi-i făcuse ca praful de călcat [în picioare].

8 Celelale fapte ale lui Ioaház, tot ceea ce a făcut el, vitejia lui, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 9 Ioaház a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat la Samaría. Şi a devenit rege Ióas, fiul lui, în locul său.

Domnia lui Ióas în Israél (798 – 783 î.C.)

10 În anul al treizeci şi şaptelea al lui Ióas, regele lui Iúda, Ióas, fiul lui Ioaház, a fost rege peste Israél la Samaría timp de şaisprezece ani. 11 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului; nu s-a îndepărtat de niciunul dintre păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască mergând în ele.

12 Celelalte fapte ale lui Ióas, tot ce a făcut el, vitejia lui, cum a luptat împotriva lui Amasía, regele lui Iúda, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 13 Ióas a adormit cu părinţii săi şi Ieroboám a stat pe tronul lui. Ióas a fost îngropat la Samaría cu regii lui Israél.

Moartea lui Elizéu

14 Elizéu s-a îmbolnăvit de o boală din cauza căreia avea să moară. Ióas, regele lui Israél, a coborât la el, a plâns înaintea lui şi a zis: „Părintele meu! Părintele meu! Carul lui Israél şi cavaleria lui!”. 15 Elizéu i-a zis: „Ia un arc şi săgeţi!”. Şi el i-a adus un arc şi săgeţi. 16 Apoi Elizéu i-a zis regelui lui Israél: „Întinde arcul cu mâna ta!”. Iar el a întins arcul cu mâna lui. Apoi Elizéu şi-a pus mâinile peste mâinile regelui 17 şi i-a zis: „Deschide fereastra de la est!”. Iar el a deschis-o. Elizéu i-a zis: „Trage!”. Şi el a tras. Apoi Elizéu i-a zis: „Săgeata eliberării Domnului! Săgeata eliberării împotriva lui Arám! Tu îl vei lovi pe Arám la Aféc până îl vei nimici”.

18 Apoi Elizéu i-a zis: „Ia săgeţi!”. Şi el a luat. Elizéu i-a spus regelui lui Israél: „Loveşte pământul!”. Şi l-a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. 19 Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi a zis: „Trebuia să loveşti de cinci sau şase ori: atunci l-ai fi bătut pe Arám până l-ai fi nimicit. Acum, însă, îl vei bate pe Arám de trei ori”.

20 Elizéu a murit şi a fost îngropat. Nişte cete din Moáb au venit în ţară la începutul anului.

Învierea unui mort

21 Pe când ei îngropau un om, iată, au văzut o ceată şi au aruncat omul în mormântul lui Elizéu. Omul a ajuns, a atins oasele lui Elizéu, a revenit la viaţă şi s-a ridicat pe picioarele lui.

Victoria asupra araméilor

22 Hazaél, regele din Arám, l-a oprimat pe Israél tot timpul vieţii lui Ioaház. 23 Dar Domnul a fost binevoitor cu ei şi a avut milă de ei; şi-a întors faţa spre ei datorită alianţei sale cu Abrahám, cu Isáac şi cu Iacób. Nu a vrut să-i nimicească şi nu i-a îndepărtat de la faţa lui până acum. 24 Hazaél, regele din Arám, a murit şi a fost rege Ben-Hadád, fiul lui, în locul său. 25 Ióas, fiul lui Ioaház, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadád, fiul lui Hazaél, cetăţile luate de Hazaél de la Ioaház, tatăl său, prin război. Ióas l-a lovit de trei ori şi a luat înapoi cetăţile lui Israél.