Capitolul 19

Intervenţia profetului Isaía

1 Când a auzit regele Ezechía, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în templul Domnului. 2 I-a trimis pe Eliachím, [responsabilul] peste palat, pe Şébna, secretarul, şi pe preoţii cei mai bătrâni acoperiţi cu saci la profetul Isaía, fiul lui Ámoţ. 3 I-au zis: „Aşa vorbeşte Ezechía: «Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă şi de ruşine; căci copiii sunt aproape să se nască, dar [femeia] nu are putere să îi nască. 4 Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rab-Şaché, pe care l-a trimis regele Asíriei, stăpânul său, să-l batjocorască pe Dumnezeul cel viu şi să-l pedepsească Domnul Dumnezeul tău pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă o rugăciune pentru cei care au mai rămas şi mai există!»”.

5 Slujitorii regelui Ezechía s-au dus la Isaía. 6 Isaía le-a zis: „Aşa să spuneţi stăpânului vostru: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Nu-ţi fie teamă de cuvintele pe care le-ai auzit şi prin care m-au insultat slujitorii regelui Asíriei›! 7 Iată, voi pune în el un duh! Când va auzi o veste, se va întoarce în ţara lui şi-l voi face să cadă de sabie în ţara lui»”.

Plecarea lui Rab-Şaché

8 Rab-Şaché s-a întors şi l-a găsit pe regele Asíriei luptând împotriva [cetăţii] Libná, căci auzise că plecase din Láchiş. 9 Atunci, [regele Asíriei] a auzit despre Tirháca, regele din Cuş, spunându-se: „Iată, a ieşit să lupte împotriva ta”.

El s-a întors şi a trimis mesageri la regele Ezechía, zicând: 10 „Aşa să-i spuneţi lui Ezechía, regele lui Iúda: «Să nu te înşele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând: ‹Nu va fi dat Ierusalímul în mâinile regelui Asíriei›. 11 Iată, ai auzit ce au făcut regii Asíriei tuturor ţărilor pe care le-au nimicit. Iar tu vei scăpa? 12 I-au eliberat pe ei dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei: Gozán, Harán, Réţef şi pe fiii lui Éden din Telasár? 13 Unde este regele din Hamát, regele din Arpád şi regele cetăţii Sefarváim, din Hená şi Ivá?»”.

14 Ezechía a luat scrisorile din mâna mesagerilor şi le-a citit. Apoi a urcat în templul Domnului. Ezechía le-a deschis înaintea Domnului.

15 Ezechía s-a rugat înaintea Domnului şi a zis: „Doamne Dumnezeule al lui Israél, care şezi peste heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu pentru toate stăpânirile pământului! Tu ai făcut cerul şi pământul.

16 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi ascultă! Deschide-ţi, Doamne, ochii şi vezi! Ascultă cuvintele lui Senaheríb pe care le-a trimis ca să-l insulte pe Dumnezeul cel viu!

17 Este adevărat, Doamne, că regii Asíriei au distrus popoare şi ţări.

18 I-au dat pe zeii lor în foc, căci ei nu erau dumnezei, ci lucrarea mâinilor oamenilor din lemn şi din piatră. Şi au pierit.

19 Acum, Doamne Dumnezeul nostru, eliberează-ne din mâna lui! Şi vor şti toate stăpânirile pământului că numai tu, Doamne, eşti Dumnezeu”.

20 Atunci Isaía, fiul lui Ámoţ, a trimis la Ezechía să-i spună: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Am auzit rugăciunea pe care mi-ai adresat-o referitor la Senaheríb, regele Asíriei». 21 Acesta este cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: «Te dispreţuieşte şi râde de tine fecioara, fiica Siónului. În urma ta dă din cap fiica Ierusalímului.

22 Pe cine l-ai dispreţuit şi l-ai insultat? Împotriva cui ţi-ai ridicat glasul şi ţi-ai înălţat privirea? Împotriva sfântului lui Israél!

23 Prin mesagerii tăi l-ai dispreţuit pe stăpânul meu, zicând: ‹Cu mulţimea carelor mele am urcat pe vârful munţilor, pe coastele Libánului. Voi tăia cedrii lui cei înalţi şi chiparoşii lui cei aleşi. Voi intra până la locuinţele lui cele mai îndepărtate, până la pădurea lui cea mai deasă!

24 Am săpat şi am băut ape străine. Am secat cu talpa picioarelor mele toate canalele Egiptului›.

25 Nu ai auzit oare? Din timp am pregătit aceasta; din zile îndepărtate am plănuit şi acum o fac. Era [hotărât] ca tu să transformi cetăţi fortificate într-un morman de ruine.

26 Locuitorii lor sunt slăbiţi de forţă, înspăimântaţi şi făcuţi de ruşine. Au ajuns ca iarba câmpului, ca verdeaţa,

ca grâul de pe acoperişuri, uscat înainte de a ajunge la maturitate.

27 Dar eu ştiu când şezi, când ieşi şi când intri şi când eşti furios împotriva mea.

28 Pentru că eşti furios împotriva mea şi pentru că trufia ta a ajuns la urechile mele, voi pune verigă în nările tale

şi zăbală între buzele tale şi te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit.

29 Acesta să-ţi fie semnul: anul acesta veţi mânca ceea ce creşte de la sine şi al doilea an ce va răsări; dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii şi veţi mânca din rodul lor.

30 Cei scăpaţi ai casei lui Iúda care au rămas din nou vor prinde rădăcină dedesubt şi vor da rod deasupra.

31 Căci din Ierusalím va ieşi un rest şi cei scăpaţi din muntele Siónului. Iată ce va face zelul Domnului Sabaót!».

32 De aceea, aşa vorbeşte Domnul împotriva regelui Asíriei: «Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea; nu va sta înaintea ei cu scuturi şi nu va ridica şanţuri împotriva ei.

33 Pe drumul pe care a venit, pe acela se va întoarce şi nu va intra în cetatea aceasta. Oracolul Domnului!

34 Voi ocroti cetatea aceasta ca s-o eliberez de dragul meu şi de dragul lui Davíd, slujitorul meu»”.

35 În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a lovit în tabăra asiriénilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Când s-au trezit dimineaţa, iată, toţi erau trupuri moarte!

36 Atunci Senaheríb, regele Asíriei, şi-a ridicat [tabăra], a plecat şi s-a întors. A locuit la Niníve. 37 În timp ce el se închina în templul lui Nisróc, dumnezeul său, Adramélec şi Sar-Éţer, fiii săi, l-au lovit cu sabia. Apoi au fugit în ţara Ararát. Şi a domnit Ésar-Hadón, fiul lui, în locul său.