Capitolul 2

IV. DAVÍD, REGE AL LUI IÚDA

Consacrarea lui Davíd

1 După aceea, Davíd l-a consultat pe Domnul: „Să urc într-una dintre cetăţile lui Iúda?”. Domnul i-a răspuns: „Urcă!”. Davíd a zis: „Unde să urc?”. [Domnul a răspuns]: „La Hebrón”. 2 Davíd a urcat acolo cu cele două soţii ale sale: Ahinóam din Izreél şi Abigáil, soţia lui Nabál, din Carmél. 3 Davíd a luat cu el şi pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu casa lui, şi au locuit în cetăţile din Hebrón. 4 Bărbaţii lui Iúda au venit şi l-au uns acolo pe Davíd ca rege peste casa lui Iúda.

Şi i-au zis lui Davíd că oamenii din Iábeş  Galaád sunt cei care l-au îngropat pe Saul.

Mesajul pentru oamenii din Iábeş

5 Davíd a trimis mesageri la oamenii din Iábeş-Galaád să le spună: „Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, fiindcă aţi arătat îndurare faţă de stăpânul vostru Saul şi l-aţi îngropat! 6 Domnul să arate faţă de voi îndurare şi adevăr! Vă voi face şi eu bine pentru că aţi făcut lucrul acesta. 7 Acum, întăriţi-vă mâinile şi fiţi puternici; stăpânul vostru Saul a murit, iar casa lui Iúda m-a uns pe mine rege peste voi”.

Abnér îl impune pe Iş-Bóşet ca rege peste Israél

8 Abnér, fiul lui Ner, căpetenia armatei pe care o avea Saul, l-a luat pe Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi l-a dus la Mahanáim. 9 L-a făcut rege peste Galaád, peste cei din Aşúr, peste Izreél, peste Efraím, peste Beniamín şi peste tot Israélul. 10 Iş-Bóşet, fiul lui Saul, avea patruzeci de ani când a devenit rege al lui Israél şi a domnit doi ani. Numai casa lui Iúda l-a urmat pe Davíd. 11 Numărul zilelor cât timp Davíd a fost rege în Hebrón au fost de şapte ani şi şase luni.

Lupta dintre Iúda şi Israél. Lupta de la Gabaón

12 Abnér, fiul lui Ner, şi slujitorii lui Iş-Bóşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanáim spre Gabaón. 13 Ióab, fiul Ţerúiei, şi slujitorii lui Davíd au ieşit şi s-au întâlnit la piscina din Gabaón. Unii stăteau de o parte a piscinei, iar ceilalţi de cealaltă parte a piscinei.

14 Abnér i-a zis lui Ióab: „Să se ridice tinerii şi să se bată înaintea noastră!”. Ióab a răspuns: „Să se ridice!”. 15 S-au sculat şi au înaintat în acelaşi număr, doisprezece pentru Beniamín, pentru Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi doisprezece dintre slujitorii lui Davíd. 16 Fiecare l-a apucat pe vecinul său de cap şi i-a înfipt sabia în coastă şi au căzut toţi împreună. Au numit locul acela Helcát-Haţurím. Acesta este în Gabaón.

17 A fost o luptă grea în ziua aceea. Abnér şi oamenii lui Israél au fost bătuţi înaintea slujitorilor lui Davíd. 18 Acolo erau cei trei fii ai Ţerúiei: Ióab, Abişái şi Asaél. Asaél era iute la picioare ca o căprioară de câmpie. 19 L-a urmărit pe Abnér fără să se abată nici la dreapta, nici la stânga de pe urma lui Abnér. 20 Abnér s-a uitat înapoi şi a zis: „Eşti tu, Asaél?”. Iar el a răspuns: „Eu sunt”. 21 Abnér i-a zis: „Abate-te la dreapta sau la stânga, apucă-l pe unul dintre tineri şi ia-i hainele!”. Dar Asaél n-a vrut să se abată din urma lui. 22 Abnér i-a zis din nou lui Asaél: „Pleacă din urma mea! De ce să te dobor la pământ? Cum voi putea să-mi ridic privirea spre Ióab, fratele tău?”. 23 Dar el nu a vrut să plece. Abnér l-a lovit în burtă cu coada suliţei şi suliţa a ieşit în spate; a căzut acolo şi a murit pe loc. Toţi cei care veneau la locul unde căzuse şi murise Asaél se opreau.

24 Ióab şi Abişái l-au urmărit pe Abnér. La apusul soarelui, au ajuns la colina Amá care este în faţă cu Ghíah, pe drumul care duce în pustiul Gabaón. 25 Fiii lui Beniamín s-au adunat după Abnér, s-a format un grup şi au stat pe vârful unui deal. 26 Abnér a strigat către Ióab: „Oare va sfâşia sabia fără încetare? Nu ştii că la sfârşit va fi amar? Până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraţilor săi?”. 27 Ióab a răspuns: „Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, până dimineaţă poporul nu s-ar fi întors de la urmărirea fratelui său”. 28 Ióab a sunat din trâmbiţă şi tot poporul s-a oprit; nu l-au mai urmărit pe Israél şi nu au mai luptat.

29 Abnér şi oamenii lui au mers în Arabáh toată noaptea; au trecut Iordánul, au mers prin tot Bitrónul şi au ajuns la Mahanáim. 30 Ióab s-a întors de la urmărirea lui Abnér şi a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece dintre slujitorii lui Davíd şi Asaél. 31 Slujitorii lui Davíd au lovit din Beniamín şi dintre oamenii lui Abnér şi au omorât trei sute şaizeci de oameni. 32 L-au luat pe Asaél şi l-au îngropat în mormântul tatălui său, la Betleém. Ióab şi oamenii lui au mers toată noaptea şi, în zorii zilei, erau la Hebrón.