Capitolul 6

Mutarea arcei la Ierusalím

1 Davíd i-a adunat pe toţi cei aleşi din Israél, [în număr de] treizeci de mii. 2 Davíd şi tot poporul care era cu el s-au ridicat şi au pornit de la Báale-Iúda ca să ducă de acolo arca lui Dumnezeu, chemat pe nume după numele Domnului Sabaót care stă peste heruvimi. 3 Au pus arca lui Dumnezeu pe un car nou şi au luat-o din casa lui Abínadab, de pe deal; Uzá şi Ahió, fiul lui Abínadab, conduceau carul cel nou. 4 Au luat-o din casa lui Abínadab, care era pe deal cu arca lui Dumnezeu, iar Ahió mergea în faţa arcei. 5 Davíd şi toată casa lui Israél cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente din lemn de chiparos, cu harpe, alăute, timpane, sistre şi cimbale. 6 Au ajuns la aria lui Nacón, iar Uzá a întins [mâna] spre arca lui Dumnezeu şi a ţinut-o, căci boii s-au poticnit. 7 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uzá. Dumnezeu l-a lovit acolo pentru greşeala lui şi [Uzá] a murit acolo lângă arca lui Dumnezeu. 8 Davíd s-a întristat că Dumnezeu l-a lovit pe Uzá şi a dat acelui loc numele de Péreţ-Uzá, care este până azi.

9 Davíd s-a temut de Domnul în ziua aceea şi a zis: „Cum să intre la mine arca Domnului?”. 10 Davíd n-a vrut să aducă arca Domnului la el, în cetatea lui Davíd, şi a dus-o în casa lui Óbed-Edóm din Gat. 11 Arca Domnului a rămas trei luni în casa lui Óbed-Edóm din Gat şi Domnul l-a binecuvântat pe Óbed-Edóm şi toată casa lui.

12 I s-a spus regelui Davíd: „Domnul a binecuvântat casa lui Óbed-Edóm şi tot ce avea datorită arcei lui Dumnezeu”. Atunci Davíd a mers şi a adus arca lui Dumnezeu din casa lui Óbed-Edóm în cetatea lui Davíd cu bucurie. 13 Când cei care duceau arca Domnului făceau şase paşi, el jertfea un bou şi un viţel gras. 14 Davíd dansa din toate puterile înaintea Domnului şi era încins cu efodul de in. 15 Davíd şi toată casa lui Israél au dus arca Domnului cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe. 16 Când arca Domnului a ajuns în cetatea lui Davíd, Micál, fiica lui Saul, se uita pe fereastră. Văzându-l pe regele Davíd sărind şi dansând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei. 17 Au adus arca Domnului, au pus-o la locul ei, în mijlocul cortului pe care-l întinsese Davíd pentru ea. Davíd a adus înaintea Domnului arderi de tot şi jertfe de împăcare. 18 Când a terminat Davíd de adus arderile de tot şi jertfele de împăcare, a binecuvântat poporul în numele Domnului Sabaót. 19 A împărţit la tot poporul, la toată mulţimea lui Israél, bărbaţi şi femei, fiecăruia câte o bucată de pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide. Şi tot poporul a plecat fiecare la casa lui.

20 Davíd s-a întors să-şi binecuvânteze casa. Micál, fiica lui Saul, i-a ieşit înainte şi i-a zis: „Ce onoare astăzi pentru regele lui Israél! S-a descoperit astăzi în ochii slujitoarelor slujitorilor săi cum se descoperă unul dintre cei de nimic!”. 21 Davíd i-a răspuns lui Micál: „[Am făcut-o] înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău şi de toată casa lui ca să mă pună conducător peste poporul Domnului, peste Israél. Înaintea Domnului am jucat. 22 Mă voi înjosi şi mai mult decât aceasta şi voi fi mic în ochii mei. Cât despre slujitoarele despre care ai vorbit, de ele voi fi cinstit”. 23 Micál, fiica lui Saul, n-a avut fii până în ziua morţii ei.