Capitolul 8

Războaiele lui Davíd

1 După aceea, Davíd i-a bătut pe filisténi, i-a umilit şi a luat Méteg Haamá din mâna filisténilor. 2 L-a lovit pe Moáb, i-a culcat la pământ şi i-a măsurat cu frânghia: a măsurat două frânghii pentru a-i omorî şi o frânghie întreagă pentru a-i lăsa în viaţă. Cei din Moáb au ajuns sclavii lui Davíd şi i-au adus daruri.

3 Davíd l-a lovit pe Hadadézer, fiul lui Rehób, regele din Ţobá, când s-a dus să-şi ia înapoi stăpânirea peste râul Eufrát. 4 Davíd a capturat de la el o mie şapte sute de călăreţi şi douăzeci de mii de pedestraşi; a tăiat tendoanele tuturor [cailor] de la care şi a păstrat dintre ei [cai] pentru o sută de care. 5 Arám din Damásc a venit în ajutorul lui Hadadézer, regele din Ţobá, şi Davíd a ucis douăzeci şi două de mii de oameni din Arám. 6 Davíd a pus gărzi în Arám din Damásc. Arám a devenit sclavul lui Davíd şi i-a adus daruri. Domnul îl elibera pe Davíd oriunde mergea. 7 Davíd a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadézer şi le-a adus la Ierusalím. 8 De la Betáh şi de la Berotái, cetăţi ale lui Hadadézer, regele Davíd a luat foarte mult bronz.

9 Toi, regele din Hamát, a auzit că Davíd bătuse toată armata lui Hadadézer. 10 Toi l-a trimis pe Iorám, fiul său, la regele Davíd ca să-l întrebe de sănătate şi să-l binecuvânteze pentru că a luptat împotriva lui Hadadézer şi l-a lovit. Toi era în luptă împotriva lui Hadadézer şi avea obiecte de argint, obiecte de aur şi obiecte de bronz. 11 Şi pe acestea regele Davíd le-a consacrat Domnului, aşa cum consacrase argintul şi aurul [pe care le-a luat] de la toate popoarele pe care le subjugase: 12 de la Arám, de la Moáb, de la fiii lui Amón, de la filisténi, de la Amaléc şi din prada de la Hadadézer, fiul lui Rehób, regele din Ţobá.

13 Davíd şi-a făcut un nume când s-a întors după ce l-a lovit pe Arám în Valea Sării, cam optsprezece mii [de oameni]. 14 A pus gărzi în Edóm. Peste tot Edómul a pus gărzi. Domnul îl elibera pe Davíd oriunde mergea.

Administraţia regală

15 Davíd a fost rege peste Israél şi făcea judecată şi dreptate pentru tot poporul lui. 16 Ióab, fiul Ţerúiei, era [conducătorul] armatei; Iosafát, fiul lui Ahilúd, era cronicar. 17 Sadóc, fiul lui Ahitúb, şi Ahimélec, fiul lui Abiatár, erau preoţi; Seráia era secretar; 18 Benáia, fiul lui Iehoiáda, era peste cheretei şi peletei, iar fiii lui Davíd erau preoţi.