Capitolul 9

SUCCESIUNEA LA TRON

Davíd şi Mefibóşet

1 Davíd a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i arăt îndurare datorită lui Ionatán?”. 2 Era un slujitor din casa lui Saul şi numele lui era Ţibá. L-au chemat la Davíd. Regele i-a zis: „Tu eşti Ţibá?”, iar el răspuns: „Sunt eu, slujitorul tău!”. 3 Regele a zis: „Mai este cineva din casa lui Saul ca să arăt faţă de el îndurarea lui Dumnezeu?”. Ţibá i-a răspuns regelui: „Mai este un fiu al lui Ionatán, care este şchiop”. 4 Regele i-a zis: „Unde este el?”. Ţibá i-a răspuns regelui: „Este în casa lui Machír, fiul lui Amiél, la Lo-Debár”. 5 Regele Davíd a trimis şi l-au luat din casa lui Machír, fiul lui Amiél, din Lo-Debár.

6 Mefibóşet, fiul lui Ionatán, fiul lui Saul, a venit la Davíd, a căzut cu faţa [la pământ] şi s-a închinat. Davíd a zis: „Mefibóşet!”. Iar el a răspuns: „Iată-l pe slujitorul tău!”. 7 Davíd i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi arăt îndurare datorită lui Ionatán, tatăl tău! Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, şi vei mânca permanent la masa mea”. 8 El s-a prosternat şi a zis: „Ce este slujitorul tău ca să te întorci la un câine mort cum sunt eu?”.

9 Regele l-a chemat pe Ţibá, slujitorul lui Saul, şi i-a zis: „Tot ce avea Saul şi casa lui îi dau fiului stăpânului tău. 10 Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi şi slujitorii tăi, şi să aduci hrană pentru fiul stăpânului tău! Mefibóşet, fiul stăpânului tău, va mânca permanent la masa mea”. Ţibá avea cincisprezece fii şi douăzeci de slujitori. 11 Ţibá i-a zis regelui: „Conform cu tot ceea ce a poruncit stăpânul meu, regele, slujitorului său, aşa va face slujitorul tău”.

Mefibóşet mânca la masa [lui Davíd] ca oricare dintre fiii regelui. 12 Mefibóşet avea un fiu mic al cărui nume era Micá. Toţi cei care locuiau în casa lui Ţibá erau slujitorii lui Mefibóşet. 13 Mefibóşet locuia la Ierusalím, căci mânca permanent la masa regelui. El era şchiop de amândouă picioarele.