Capitolul 2

Semnele venirii lui Cristos

1 Referitor la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi la adunarea noastră împreună cu el, vă rugăm, fraţilor, 2 să nu vă [lăsaţi] tulburaţi repede la minte sau înspăimântaţi nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ce [pare] a fi de la noi, cum că ziua Domnului ar fi aproape! 3 Nimeni să nu vă amăgească în niciun fel, pentru că nu va veni înainte de renegarea credinţei şi descoperirea omului nelegiuirii, a fiului pierzării, 4 cel care se împotriveşte şi se ridică peste tot ce se cheamă Dumnezeu sau e vrednic de închinare, aşa încât se aşază el însuşi în templul lui Dumnezeu şi se prezintă că este Dumnezeu! 5 Nu vă aduceţi aminte că vă spuneam acestea pe când eram încă la voi? 6 Iar acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui, 7 căci misterul nelegiuirii lucrează deja, numai că ceea ce-l împiedica până acum va fi dat la o parte. 8 Atunci va fi descoperit Nelegiuitul pe care Domnul Isus îl va nimici cu răsuflarea gurii sale şi-l va distruge cu manifestarea venirii sale. 9 Venirea lui va fi lucrarea Satanei, însoţită de tot felul de fapte puternice, semne şi minuni înşelătoare 10 şi de toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care se pierd, pentru că ei n-au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 De aceea Dumnezeu le trimite o putere de amăgire ca să creadă în minciună, 12 pentru ca toţi cei care nu cred în adevăr, ci îşi găsesc bucuria în nedreptate, să fie judecaţi.

II. PARTEA MORALĂ

Perseverenţa în credinţă

13 Însă noi, fraţilor iubiţi în Domnul, suntem datori să-i mulţumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu încă de la început spre mântuire în sfinţirea Duhului şi credinţa în adevăr 14 la care v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi tradiţiile pe care le-aţi primit fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră! 16 Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin har mângâiere veşnică şi o bună speranţă, 17 să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun!