Capitolul 2

Împotriva lui Moáb

1 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale lui Moáb,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că au ars oasele regelui

din Edóm până au devenit var.

2 Voi trimite foc în Moáb

și va devasta palatele din Cheriót;

va muri Moáb în zgomot,

în strigăt și în sunet de trâmbiță.

3 Îl voi nimici pe judecător în mijlocul lor

și pe toate căpeteniile sale

le voi ucide cu el”,

spune Domnul.

Împotriva lui Iúda

4 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale lui Iúda,

ba chiar pentru patru, nu voi reveni,

căci au refuzat legea Domnului

și hotărârile sale nu le-au observat,

ci au rătăcit după minciunile

după care au umblat părinții lor.

5 Voi trimite foc în Iúda

și va devora palatele din Ierusalím”.

Împotriva lui Israél

6 Aşa vorbeşte Domnul:

,,Pentru trei nelegiuiri ale lui Israél,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că l-au vândut pe argint

pe cel drept

și pe cel nevoiaș

pe o pereche de sandale.

7 Ei calcă praful pământului

pe capul celor săraci

și înclină calea celor umili.

Omul și tatăl lui merg

la [aceeași] tânără

ca să profaneze numele meu cel sfânt.

8 Pe haine luate ca garanție

se întind lângă toate altarele

și beau vinul celor condamnați

în casa Dumnezeului lor.

9 Și eu i-am nimicit înaintea lor

pe amoréi,

a căror înălțime era

ca înălțimea cedrilor

și a căror forță era ca a stejarilor;

le-am nimicit rodul lor de deasupra

și rădăcinile lor de dedesubt.

10 Eu v-am scos pe voi din țara Egiptului

și v-am condus prin pustiu

timp de patruzeci de ani,

ca să luați în stăpânire țara amoréilor.

11 Am făcut să se ridice profeți

dintre fiii voștri

și, dintre tinerii voștri, nazirei.

Oare nu este așa, fii ai lui Israél?

– oracolul Domnului.

12 Dar voi i-ați făcut pe nazirei

să bea vin,

iar profeților le-ați poruncit,

zicând: «Nu profețiți!».

13 Iată, vă voi apăsa așa cum apasă

un car plin cu snopi.

14 Cel care aleargă repede va pierde,

cel puternic nu-și va întări puterea,

iar cel viteaz nu-și va scăpa viața.

15 Cel care întinde arcul nu va rezista,

cel iute de picior nu va scăpa,

iar cel care călărește pe cal

nu-și va salva viața.

16 Cel mai tare de inimă dintre viteji

va fugi gol în ziua aceea”

– oracolul Domnului.