Capitolul 7

III. VIZIUNILE

Prima viziune: lăcustele

1 Așa m-a făcut să văd Domnul Dumnezeu: iată, făcea lăcuste la începutul creșterii otavei! Era otava de după cositul pentru rege. 2 Când au terminat de devorat iarba țării, eu am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă, te rog! Căci cum ar putea să se ridice Iacób, pentru că este mic?”. 3 S-a îndurat Domnul pentru aceasta. Și a zis Domnul: „Nu va fi”.

A doua viziune: seceta

4 Așa m-a făcut să văd Domnul Dumnezeu: iată, Domnul Dumnezeu chema să pedepsească prin foc! [Focul] avea să devoreze abisul cel mare și să consume câmpia. 5 Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, încetează, te rog! Cum ar putea să se ridice Iacób, pentru că este mic?”. 6 S-a îndurat Domnul pentru aceasta. „Nici aceasta nu va fi”, a zis Domnul Dumnezeu.

A treia viziune: firul cu plumb

7 M-a făcut să văd și, iată, Domnul stătea pe un zid [făcut] cu firul de plumb și avea în mână un fir cu plumb. 8 Mi-a zis Domnul: „Ce vezi, Ámos?”. Am zis: „Un fir cu plumb”. A spus Domnul: „Iată, eu pun un fir cu plumb în mijlocul poporului meu, Israél, și nu-i voi mai trece [cu vederea]! 9 Vor fi devastate înălțimile lui Isáac și sanctuarele lui Israél vor fi ruinate. Voi ridica sabia împotriva casei lui Ieroboám”.

Conflictul cu Amasía.

Ámos, expulzat din Bétel

10 Amasía, preotul din Bétel, a trimis la Ieroboám, regele lui Israél, zicând: „Ámos conspiră împotriva ta în mijlocul casei lui Israél; țara nu mai poate suporta toate cuvintele lui. 11 Căci așa spune Ámos: «De sabie va muri Ieroboám și Israél va fi deportat de pe pământul său»”. 12 Amasía i-a zis lui Ámos: „Vizionarule, pleacă, fugi în țara lui Iúda! Mănâncă acolo pâine și profețește acolo! 13 Dar la Bétel nu mai profeți, căci este sanctuarul regelui și casa regatului!”.

14 Ámos i-a răspuns și i-a zis lui Amasía:

„Eu nu sunt profet nici fiu de profet.

Eu sunt crescător de animale

și culegător de sicomori.

15 Domnul m-a luat din urma turmei

și mi-a zis:

«Mergi și profețește

poporului meu, Israél!».

16 Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici: «Nu mai profetiza împotriva lui Israél și nu mai rosti [cuvinte] împotriva casei lui Isáac!». 17 De aceea, așa spune Domnul: «Soția ta, în cetate se va desfrâna, fiii tăi și fiicele tale vor cădea de sabie, pământul tău va fi împărțit cu funia, tu vei muri într-un pământ impur și Israél va fi deportat

de pe pământul său»”.