Capitolul 11

Mărturia celor doi profeţi

1 După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! 2 Curtea din afara templului las-o deoparte şi n-o măsura, pentru că a fost dată păgânilor! Ei vor călca în picioare cetatea cea sfântă timp de patruzeci şi două de luni, 3 iar eu voi da [putere] celor doi martiri ai mei şi vor profeţi îmbrăcaţi în sac timp de o mie două sute şaizeci de zile”. 4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două candelabre care stau înaintea Stăpânului pământului. 5 Dacă cineva ar vrea să-i dăuneze, foc va ieşi din gura lor ca să-i mistuie pe duşmanii lor. Într-adevăr, dacă cineva ar vrea să-i dăuneze, astfel trebuie să fie ucis. 6 Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeţiei lor şi mai au putere asupra apelor, să le schimbe în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de plăgi ori de câte ori ar vrea. 7 Dar când vor termina mărturia lor, Fiara care se ridică din abis va face război cu ei, îi va învinge şi-i va ucide. 8 Cadavrele lor vor fi în pieţele cetăţii celei mari, care se numeşte, în sens spiritual, Sodóma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor 9 şi, timp de trei zile şi jumătate, [oameni] din toate popoarele, triburile, limbile şi neamurile vor privi cadavrele lor şi nu vor permite ca să fie puse în mormânt cadavrele lor. 10 Iar locuitorii pământului se vor bucura de [moartea] lor, se vor veseli şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii pământului.

11 Dar după trei zile şi jumătate a intrat în ei duhul vieţii de la Dumnezeu şi au stat pe picioarele lor şi o mare groază a căzut peste cei care îi priveau. 12 Atunci au auzit un glas puternic din ceruri care le spunea: „Urcaţi aici!”. Iar ei au urcat la cer într-un nor în timp ce duşmanii lor îi priveau. 13 În ceasul acela, a venit un mare cutremur şi a zecea parte a cetăţii a căzut şi au fost ucişi în timpul cutremurului şapte mii de oameni. Iar cei care au rămas, cuprinşi de groază, îl preamăreau pe Dumnezeul din ceruri.

14 Al doilea „vai” a trecut; iată, al treilea „vai” vine repede!

Cea de-a şaptea trâmbiţă

15 Şi cel de-al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă. Atunci au răsunat glasuri puternice în cer, spunând:

„Împărăţia lumii aparţine acum Domnului nostru şi Unsului său.

Iar el va domni în vecii vecilor”.

16 Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor au căzut cu faţa la pământ şi l-au adorat pe Dumnezeu, 17 spunând:

„Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernic, care eşti şi care erai,

căci ai primit puterea ta cea mare şi [ai început să] domneşti.

18 Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta

şi timpul celor morţi ca să fie judecaţi

şi să dai răsplată slujitorilor tăi, profeţilor, şi sfinţilor

şi celor care se tem de numele tău, celor mici şi celor mari

şi să-i distrugi pe cei care distrug pământul”.

19 Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. Apoi au fost fulgere, zgomote, tunete, cutremur şi grindină mare.