Capitolul 8

Deschiderea celui de-al şaptelea sigiliu

1 Iar când [Mielul] a deschis cel de-al şaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer cam o jumătate de oră. 2 Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau [în picioare] înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe.

3 A venit atunci un alt înger şi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tămâiere şi i s-a dat multă tămâie ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. 4 Şi fumul de tămâie s-a înălţat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinţilor. 5 Apoi îngerul a luat vasul pentru tămâiere şi l-a umplut cu foc de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi au fost tunete, zgomote, fulgere şi cutremur.

CELE ŞAPTE TRÂMBIŢE

Primele patru trâmbiţe

6 Atunci, cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din trâmbiţă.

7 A sunat din trâmbiţă primul şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ, şi o treime din pământ a fost arsă; o treime din copaci a fost arsă şi toată iarba verde a fost arsă.

8 A sunat din trâmbiţă al doilea înger şi ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare şi a treia parte din mare s-a făcut sânge 9 şi o treime din creaturile care sunt în mare şi care au viaţă au murit şi o treime dintre corăbii au fost distruse.

10 Apoi a sunat din trâmbiţă al treilea înger. Şi a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. 11 Iar numele stelei se pronunţă Absint; o treime din ape a devenit pelin şi mulţi oameni au murit din cauza apelor, pentru că deveniseră amare.

12 A sunat din trâmbiţă şi al patrulea înger şi a fost lovită o treime din soare, o treime din lună şi o treime din stele, ca să se întunece o treime din ele, iar ziua să nu strălucească pentru o treime din ele; la fel şi noaptea.

13 Şi am văzut şi am auzit un vultur zburând în partea cea mai înaltă a cerului şi strigând cu glas puternic: „Vai, vai, vai de locuitorii de pe pământ din cauza sunetului trâmbiţei celorlalţi trei îngeri care sunt gata să sune din trâmbiţă!”.