Capitolul 4

1 Aceasta este cartea

hotărârilor lui Dumnezeu

și legea care rămâne în veci:

toți cei care o păzesc, le va fi spre viață,

iar cei care o părăsesc vor muri.

2 Întoarce-te, Iacób, și primește-o

și umblă în strălucire  înaintea luminii sale!

3 Nu da gloria ta altuia și cele ce-ți sunt de folos,

unui neam străin!

4 Fericiți suntem, Israél, pentru că cele plăcute

lui Dumnezeu ne sunt cunoscute.

Lamentațiuni și speranțe ale Ierusalímului

5 Curaj, poporul meu, memorial al lui Israél!

6 Ați fost vânduți neamurilor nu spre pieire,

ci pentru că l-ați mâniat pe Dumnezeu

ați fost dați adversarilor voștri.

7 L-ați înfuriat pe cel care v-a făcut,

aducând jertfe demonilor

și nu lui Dumnezeu.

8 L-ați uitat pe Dumnezeul

cel veșnic care v-a hrănit

și ați întristat Ierusalímul care v-a crescut.

9 Căci a văzut mânia care venea

asupra voastră de la Dumnezeu

și a spus: „Ascultați, locuitori ai Siónului!

Dumnezeu a adus peste mine

un plânset mare.

10 Am văzut captivitatea fiilor mei

și a fiicelor mele

pe care a adus-o asupra lor Cel Veșnic.

11 I-am hrănit cu bucurie

și i-am îndepărtat cu jale și plânset.

12 Nimeni să nu se bucure pentru mine,

cea văduvă și părăsită de mulți;

eu sunt dezolată

din cauza păcatelor copiilor mei,

pentru că s-au îndepărtat

de legea lui Dumnezeu.

13 Nu au cunoscut faptele lui de dreptate,

nici nu au umblat

pe căile poruncilor lui Dumnezeu

și nici nu au mers pe cărările

învățăturii în dreptatea lui.

14 Să vină cele care locuiesc în Sión

și amintiți-vă de captivitatea

fiilor mei și a fiicelor mele

pe care a adus-o asupra lor

Cel Veșnic!

15 A adus asupra lor un neam îndepărtat,

un neam fără rușine și de altă limbă,

care l-a necinstit pe cel bătrân

și nu a avut milă de copil.

16 I-a luat de la văduvă pe cei iubiți

și au lăsat-o singură, fără fete.

17 Dar eu cu ce aș putea să vă ajut?

18 Totuși,

cel care a adus asupra voastră relele

vă va elibera din mâna

dușmanilor voștri.

19 Plecați, copii, plecați,

căci eu am rămas părăsită!

20 Mi-am dezbrăcat haina mea de pace

și m-am îmbrăcat

cu sacul meu de rugăciune;

am strigat către Cel Veșnic

în zilele mele.

21 Curaj, copii, strigați către Dumnezeu

și el vă va elibera de stăpânire,

de mâna dușmanilor!

22 Căci eu am sperat

de la Cel Veșnic mântuirea voastră

și a venit la mine bucuria

de la Cel Sfânt

pentru îndurarea

care va veni la voi în curând

de la Cel Veșnic, mântuitorul vostru.

23 V-a trimis cu plânset și jale,

dar Dumnezeu mi vă va reda cu veselie

și bucurie pentru totdeauna.

24 Așa cum cele care locuiesc

în Sión văd acum captivitatea voastră,

tot așa vor vedea în curând

mântuirea voastră de la Dumnezeu,

care va veni la voi cu glorie mare

și cu strălucirea Celui Veșnic.

25 Copii, răbdați mânia care a venit

asupra voastră de la Dumnezeu:

dușmanul tău te-a persecutat,

dar vei vedea în curând pieirea lui

și vei călca peste grumazurile lor.

26 Cei plăpânzi ai mei au umblat pe căi

aspre ca o turmă răpită de dușmani.

27 Curaj, copii,

și strigați către Dumnezeu!

Căci își va aduce aminte de voi

cel care a adus [aceasta]

asupra voastră.

28 Așa cum a fost planul vostru

să vă îndepărtați de Dumnezeu,

tot așa de zece ori

mai mult întoarceți-vă să-l căutați!

29 Cel care a adus asupra voastră relele

va aduce asupra voastră

o bucurie veșnică

împreună cu mântuirea voastră.

30 Curaj, Ierusalíme!

Te va mângâia cel care ți-a dat numele.

31 Vai de cei care ți-au făcut rău

și s-au bucurat de căderea ta!

32 Vai de cetățile cărora

le-au slujit copiii tăi!

Vai de cea care i-a primit pe fiii tăi!

33 Așa cum s-a bucurat de căderea ta

și s-a veselit de ruinarea ta,

tot așa se va întrista

din cauza dezolării sale.

34 Voi lua bucuria mulțimii ei,

iar mândria ei va deveni plânset.

35 Foc va veni asupra ei de la

Cel Veșnic pentru multe zile

și va fi locuită de demoni timp

îndelungat.

36 Privește spre răsărit, Ierusalím,

și vezi bucuria care vine la tine

de la Dumnezeu!

37 Iată, vin fiii tăi

pe care i-ai trimis [de la tine];

vin de la răsărit până la apus

la cuvântul Celui Sfânt,

bucurându-se de gloria lui Dumnezeu!