Capitolul 11

Neîncrederea în aparenţe

1 Înţelepciunea celui umil îi va înălţa capul

şi îl va aşeza în mijlocul celor mari.

2 Nu adu laudă unui om pentru frumuseţea lui

şi nu-l dispreţui pe om din cauza înfăţişării sale!

3 Albina este mică între zburătoare,

dar rodul ei este primul între cele dulci.

4 Nu te mândri pentru hainele cu care te învălui

şi nu te înălţa în ziua gloriei!

Căci lucrările Domnului sunt minunate

şi faptele sale sunt ascunse oamenilor.

5 Mulţi dominatori s-au aşezat pe pământ,

dar un necunoscut a purtat diadema.

6 Mulţi puternici au fost necinstiţi foarte mult

şi cei renumiţi au fost daţi în mâinile altora.

Reflecţie şi moderaţie

7 Nu blama înainte să cercetezi,

cunoaşte mai întâi şi apoi condamnă!

8 Nu răspunde înainte de a asculta

şi nu te amesteca în mijlocul cuvântărilor!

9 Pentru un lucru care nu este necesar, nu te certa

şi nu te băga în judecata celor păcătoşi!

10 Fiule, activităţile tale să nu fie prea multe!

Dacă le înmulţeşti, nu vei fi nevinovat;

dacă le urmăreşti, nu le vei cuprinde

şi nu vei scăpa fugind.

11 Este cineva care [cu cât] trudeşte, se chinuie şi se grăbeşte,

cu atât mai mult ajunge mai târziu.

Încrederea numai în Dumnezeu

12 Există cel slab care are nevoie de ajutor,

cel lipsit de putere şi pentru care sărăcia prisosește,

dar ochii Domnului au privit la el spre bine

şi l-au ridicat din umilirea lui.

13 Îi va înălţa capul

şi mulţi se vor mira de el.

14 Cele bune şi cele rele, viaţa şi moartea,

sărăcia şi bogăţia sunt de la Domnul.

15 Înţelepciunea şi ştiinţa, cunoaşterea legii sunt de la Domnul;

iubirea şi căile faptelor bune sunt de la el.

16 Înşelarea şi întunericul sunt create pentru cei păcătoşi,

cei care se bucură pentru rău vor îmbătrâni cu cele rele.

17 Darul lui Dumnezeu rămâne pentru cei pioşi

şi bunăvoinţa sa îi va face să prospere în veci.

18 Este cineva care se îmbogăţeşte din grijă şi economie,

dar aceasta este partea răsplăţii lui.

19 Când el zice: „Am aflat linişte; acum voi mânca din bunurile mele”,

nu ştie ce timp va veni, le va lăsa altora şi va muri.

20 Stai în alianţa lui, vorbeşte despre ea

şi îmbătrâneşte în lucrarea ta!

21 Nu te minuna de lucrările celui păcătos!

Crede în Domnul şi rămâi în truda ta!

Căci este uşor în ochii Domnului

să-l îmbogăţească repede pe cel nevoiaş, dintr-odată.

22 Binecuvântarea Domnului este răsplata celui pios

şi într-o clipă înfloreşte binecuvântarea lui.

23 Nu spune: „Ce nevoie am

şi care bunuri sunt ale mele de acum?”!

24 Nu spune: „Îmi este de ajuns

şi ce anume mi-ar putea dăuna de acum?”!

25 În ziua celor bune se uită cele rele,

iar în ziua celor rele nu se mai amintesc cele bune.

26 Este uşor înaintea Domnului ca în ziua morţii

să-l răsplătească pe om după căile sale.

27 Răutatea unui ceas face să se uite bunăstarea

şi la moartea unui om se dezvăluie faptele lui.

28 Înainte de moarte, nu-l declara fericit pe nimeni!

Omul este cunoscut prin copiii lui.

Neîncrederea în cel rău

29 Nu adu în casă orice om,

căci multe sunt capcanele înşelătorului!

30 Ca o potârniche închisă în colivie,

aşa este inima celui arogant

şi ca un spion care priveşte căderea.

31 Schimbând cele bune în rele,

el stă la pândă şi va găsi cusur şi în cele alese.

32 Înmulţeşte cărbunii de la o scânteie de foc,

iar omul păcătos stă la pândă pentru sânge.

33 Fii atent la cel răufăcător, căci el unelteşte cele rele,

ca nu cumva să-ţi dea vreun cusur pentru vecie!

34 Găzduieşte un străin şi te va tulbura prin frământare

şi te va înstrăina de ai tăi!