Capitolul 15

Răsplata celui drept

1 Cel care se teme de Domnul va face [toate] acestea

şi cel care o stăpâneşte o va dobândi.

2 Ea îi va ieşi în întâmpinare ca o mamă

şi ca o fecioară îl va primi.

3 Îl va hrăni cu pâinea înţelegerii

şi-i va da să bea apa înţelepciunii.

4 Se va sprijini de ea şi nu se va clătina,

se va ţine de ea şi nu va fi făcut de ruşine.

5 Îl va înălţa deasupra semenilor săi

şi în mijlocul adunării îi va dezlega gura.

6 El va găsi bucuria şi cununa veseliei

şi va moşteni un nume veşnic.

7 Oamenii nechibzuiţi nu o vor dobândi

şi oamenii păcătoşi nu o vor vedea.

8 Ea este departe de aroganţă

şi oamenii mincinoşi nu-şi vor aminti de ea.

9 Nu se potriveşte lauda în gura celui păcătos,

pentru că nu este trimisă de la Domnul.

10 Lauda este rostită în înţelepciune

şi Domnul o conduce.

Libertatea omului

11 Nu spune: „Din cauza Domnului am rătăcit”,

fiindcă pe cele pe care le urăşte nu le va face!

12 Nu spune: „El m-a înşelat”,

pentru că el nu are nevoie de omul păcătos.

13 Domnul urăşte orice lucru abominábil

şi, pentru cei care se tem de el, [acesta] nu este de iubit.

14 El l-a făcut pe om de la început

şi l-a lăsat în mâna voinţei sale.

15 Dacă vrei, îi vei ţine poruncile;

a fi fidel [ţine de] bunăvoinţă.

16 El a pus alături de tine focul şi apa,

spre care, dacă vei voi, îţi vei întinde mâna.

17 În faţa oamenilor sunt viaţa şi moartea;

ceea ce-i va plăcea [fiecăruia], aceea i se va da.

18 Mare este înţelepciunea Domnului;

el este tare în putere şi vede toate.

19 Ochii lui sunt spre cei care se tem de el

şi cunoaşte orice faptă a omului.

20 El nu a poruncit nimănui să fie nelegiuit

şi nu a dat nimănui permisiunea să păcătuiască.