Capitolul 44

ÎN ISTORIE

Elogiul strămoşilor

1 Să-i lăudăm pe bărbaţii vestiţi

şi pe părinţii noştri după generaţii!

2 Domnul a creat multă glorie

şi măreţia lui, din veac.

3 Ei au domnit în regatele lor

şi au fost bărbaţi renumiţi prin putere,

au sfătuit prin înţelepciunea lor

şi au vestit prin profeţii.

4 Au fost conducători ai poporului prin planurile [lor]

şi prin inteligenţa învăţăturii poporului.

Au avut cuvinte înţelepte în educaţia lor.

5 Au fost cercetători ai melodiilor cântăreţilor

şi au povestit versuri în scris.

6 Bărbaţi bogaţi, dotaţi cu putere,

trăiau în pace în locuinţele lor.

7 Toţi aceştia au fost cinstiţi de-a lungul generaţiilor

şi au fost mândrie [pentru alţii] în zilele lor.

8 Dintre ei, [unii] au lăsat un nume

ca să fie povestit cu laudă.

9 Dar sunt şi cei despre care nu este amintire,

s-au pierdut ca şi cum nu ar fi fost;

au devenit ca şi cum nu ar fi fost

şi fiii lor [au fost la fel] după ei.

10 Dar ei au fost bărbaţi îndurători,

ale căror fapte de dreptate nu au fost uitate.

11 Împreună cu descendenţa lor

va rămâne o moştenire frumoasă: nepoţii lor.

12 Descendenţa lor va rămâne [credincioasă] alianţelor

şi copiii lor, prin ei.

13 Până în veac va rămâne descendenţa lor

şi gloria lor nu se va şterge.

14 Trupurile lor au fost îngropate în pace

şi numele lor va fi viu de-a lungul generaţiilor.

15 Înţelepciunea lor o vor povesti popoarele

şi lauda lor o va vesti adunarea.

Enóh

16 Enóh i-a plăcut Domnului şi a fost strămutat,

fiind exemplu de convertire pentru generaţii.

Nóe

17 Nóe a fost aflat drept cu desăvârşire;

în timpul mâniei, a fost preţul de schimb.

Prin el a fost un rest pentru pământ când a fost potopul.

18 A stabilit pentru el alianţe veşnice,

ca să nu fie distrusă prin potop toată făptura.

Abrahám

19 Abrahám a fost părintele cel mare al unei mulţimi de neamuri

şi nu s-a mai aflat vreunul asemenea lui în glorie.

20 El a ţinut legea Celui Preaînalt şi a ajuns în alianţă cu el;

în trupul său a pus alianţa şi în încercare a fost aflat credincios.

21 De aceea, [Domnul] a pus în jurământul cu el

să fie binecuvântate neamurile prin descedenţa lui;

să se înmulţească precum pulberea pământului

şi să înalţe descedenţa lui ca stelele,

iar ei vor moşteni de la mare la mare

şi de la râu până la marginile pământului.

Isáac şi Iacób

22 Şi cu Isáac a stabilit aceeaşi [alianţă]

de dragul lui Abrahám, tatăl său.

23 Binecuvântarea tuturor oamenilor

şi alianţa le-a aşezat pe capul lui Iacób;

l-a recunoscut prin binecuvântările sale

şi i-a dat moştenire:

a divizat-o în părţi şi a împărţit-o

celor douăsprezece triburi.

A ieşit din el un bărbat îndurător,

care a aflat har în ochii oricărei făpturi.