Capitolul 45

Moise

1 El a fost iubit de Dumnezeu şi de oameni:

Moise, a cărui amintire este spre binecuvântare.

2 L-a făcut în glorie asemenea cu sfinţii,

l-a mărit spre teama duşmanilor.

3 Prin cuvintele lui a făcut să înceteze semnele şi l-a mărit în faţa regilor;

a dat prin el porunci pentru poporul său şi i-a arătat gloria lui.

4 În credinţă şi blândeţe l-a sfinţit

şi l-a ales dintre toate făpturile.

5 L-a făcut să audă glasul său şi l-a făcut să intre în negură;

i-a dat porunci faţă către faţă, legea vieţii şi a cunoaşterii,

ca să-l înveţe pe Iacób alianţa şi judecăţile sale, pe Israél.

Áaron

6 L-a înălţat pe Áaron [să fie] sfânt asemenea lui,

fratele său, din tribul lui Lévi.

7 A stabilit cu el o alianţă veşnică

şi i-a dat preoţia înaintea poporului;

l-a făcut fericit prin podoabe

şi l-a încins cu o cingătoare de glorie.

8 L-a îmbrăcat cu o laudă desăvârşită,

l-a întărit cu însemnele puterii:

pantalonii, mantia şi efodul.

9 A înconjurat [mantia] cu rodii din aur,

cu mulţi clopoţei de jur împrejur

ca să sune glasul lor la paşii lui

şi să facă auzit sunetul ca exemplu

spre amintire fiilor poporului său.

10 [L-a îmbrăcat] cu o haină sfântă de aur,

din [pânză] stacojie şi purpură,

lucrare a celui care brodează,

cu pieptarul judecăţii, cu semnele adevărului,

cu pânză de in, lucrare a artizanului.

11 Cu pietre preţioase, inscripţionate ca sigiliile,

încastrate în aur, lucrare a bijutierului, spre amintire,

cu o inscripţie gravată după numărul triburilor lui Israél.

12 [I-a dat] o coroană din aur deasupra turbanului,

cu o incizie a sigiliului sfinţeniei, laudă a cinstei,

lucrare magnifică, podoabă dorită de ochi.

13 Înaintea lui nu au mai fost lucruri atât de frumoase ca acestea,

niciodată nu s-a îmbrăcat vreun străin,

în afară de fiii lui şi de nepoţii lui, pentru totdeauna.

14 Jertfele lui sunt arse de tot în fiecare zi,

de două ori [pe zi], fără încetare.

15 Moise l-a consacrat şi l-a uns cu untdelemnul sfânt

şi aceasta a fost alianţă veşnică pentru el şi pentru descendenţa lui,

pentru zilele cât va fi cerul, ca să slujească [Domnului] împreună,

să fie preoţi şi să binecuvânteze poporul în numele lui.

16 L-a ales pe el dintre toţi cei vii

ca să aducă [daruri] de fructe Domnului,

tămâie şi mireasmă spre memorial

şi ca să facă ispăşire pentru poporul tău.

17 I-a dat, prin poruncile sale,

putere cu privire la regulile de judecată,

ca să-l înveţe pe Iacób mărturiile

şi, prin legea lui, să-l lumineze pe Israél.

18 Dar s-au ridicat împotriva lui oameni străini,

care erau geloşi pe el în pustiu,

oameni ai lui Dátan şi Abirám

şi adunarea lui Córe, cu mânie şi furie.

19 Domnul i-a văzut şi nu i-a plăcut,

i-a nimicit în furia mâniei,

a făcut împotriva lor minuni

ca să-i distrugă în flacăra focului său.

20 A adăugat pentru Áaron glorie şi i-a dat moştenire:

a împărţit pentru el primiţiile primelor roade

şi a pregătit mai întâi pâine din belşug.

21 De fapt, ei se hrănesc cu jertfele Domnului

pe care i le-a dat lui şi descendenţei sale.

22 Totuşi, el nu va moşteni în ţara poporului

şi nu va fi pentru el parte în popor,

pentru că „[Domnul] este partea şi moştenirea ta”.

Pinhás

23 Şi Pinhás, fiul lui Eleazár, este al treilea în glorie,

pentru că s-a arătat zelos în teama de Domnul

şi pentru că a rămas tare atunci când poporul s-a revoltat,

pentru bunătatea curajului sufletului său

şi pentru că a făcut ispăşire pentru Israél.

24 De aceea, a fost stabilită cu el o alianţă a păcii

ca să fie înaintea sfinţilor şi a poporului său

şi ca să fie a lui şi a descendenţei lui măreţia preoţiei în veci.

25 A fost şi o alianţă cu Davíd, fiul lui Iése din tribul lui Iúda.

Moştenirea regelui este numai din fiu în fiu,

dar moştenirea lui Áaron este pentru [toată] descendenţa lui.

26 Să vă dea [Domnul] înţelepciune în inima voastră,

ca să judecaţi poporul lui cu dreptate,

ca să nu dispară bunurile lor

şi gloria lor în generaţiile lor!